Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Hälften av dödsfallen bland de äldre har skett på särskilda boenden." Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det behövs fler sjuksköterskor i äldreomsorgen

Vårdförbundet kräver att kommunerna hela landet och i Region Halland agerar nu för att höja kompetensen och kvaliteten i svensk äldreomsorg. Det skriver Margot Kamruddin och Sineva Ribeiro från Vårdförbundet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Under coronapandemin har strategin varit att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas. Att så många äldre i äldreomsorgen ändå har smittats är ett misslyckande för vårt samhälle.

Pandemin är inte över och vi kan behöva leva länge med förhöjd smittorisk. Vårdförbundet kräver att kommunerna hela landet och i region Halland agerar nu för att höja kompetensen och kvaliteten i svensk äldreomsorg - genom att anställa fler sjuksköterskor.

Sverige har en växande grupp äldre personer, ofta multisjuka, som behöver alltmer kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Många har flera underliggande sjukdomstillstånd och är extra sårbara för covid-19.

Socialstyrelsens statistik över dödsfall visar att personer över 70 år drabbats hårdast av covid-19. Hälften av dödsfallen bland de äldre har skett på särskilda boenden.

Dagens äldreomsorg behöver ett stort inslag av hälso- och sjukvård av god kvalitet och kommunerna har ansvaret för det. Men för att kunna leverera vård på den nivån behöver kommunerna många fler legitimerade medarbetare med hälso- och sjukvårdskompetens. Vi vill se dessa åtgärder:

• Anställ fler sjuksköterskor i äldreomsorgen. Trots att behoven av sjuksköterskekompetens ökar visar statistik från Socialstyrelsen att antalet sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård minskar.

• Stärkt specialiserad omvårdnadskompetens. Specialistsjuksköterskor har den kunskap som behövs i kommunerna och de måste bli många fler.

• Hälso- och sjukvårdskompetens i ledningen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ska ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och deras ställning i kommunerna bör stärkas och finnas på ledningsnivå.

Den kommunala vården står för drygt 25 procent av sjukvårdens kostnader och det lär behövas än mer resurser framöver. För kompetens måste få kosta. Vi kräver krafttag från kommunerna i Region Halland för en kompetenshöjning i den kommunala vården och omsorgen om äldre - så att samhället ger Sveriges äldre den omvårdnad de har rätt till.

Margot Kamruddin

tillförordnad ordförande, Vårdförbundet avdelning Halland

Sineva Ribeiro

ordförande, Vårdförbundet