Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
"Transportföretagen vill att E6 görs trefilig, att E20 byggs ut till en fullvärdig motorväg och att länsvägarna rustas upp och görs säkrare." Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Det behövs fler och bättre transporter

Vi behöver se transporterna som möjliggörare av det moderna samhället med både ökade transportmöjligheter och en ökad hållbarhet. Det skriver två företrädare från Transportföretagen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Sverige är ett litet exportberoende land med långa avstånd och stora områden som är glest befolkade. Transporterna är en förutsättning för både handel och välstånd. Därför behövs fler och effektivare transporter – något som kräver ökade investeringar i såväl transporter som infrastruktur för att säkra vår konkurrenskraft.

I Västsverige ger transporter goda möjligheter till konkurrens. I Göteborg finns Nordens största hamn och hamnens betydelse för svensk import och export är avgörande för vår konkurrenskraft. En betydande del av Sveriges utrikeshandel går via en hamn och i Västsverige finns flera hamnar som bidrar till regionens konkurrenskraft – från Uddevalla i norr till Halmstad i söder.

Transporter och BNP-tillväxt hänger tydligt ihop. En begränsning av resor och transporter begränsar möjligheten till specialisering och effektivisering. Att begränsa mobiliteten är att begränsa utveckling, handel och välstånd.

Fler och bättre transporter kräver fler investeringar i såväl väg som infrastruktur runt hamnen för att säkra vår konkurrenskraft. En upprustning av större vägar och av det västsvenska regionala vägnätet är nödvändigt för en stärkt regional konkurrenskraft. Exempelvis är vissa vägsträckor på E20 smala trots mycket tung trafik och det i kombination med dåligt underhåll ökar risken för olyckor.

Transportföretagen vill att E6 görs trefilig, att E20 byggs ut till en fullvärdig motorväg och att länsvägarna rustas upp och görs säkrare. Det finmaskiga vägnätet fyller en lika viktig funktion för våra person och godstransporter som större vägar.

Hela transportsektorn arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna och mycket har hänt på några få år med elektrifiering, biodrivmedel och effektivisering. I hamnarna arbetar man dels med att få ner utsläppen från den egna verksamheten, men också genom att underlätta fartygens omställning.

Att transportsektorn utvecklas mot ökad hållbarhet är avgörande för att transporterna ska kunna bibehålla sin viktiga roll för utveckling och välstånd. Därför behöver vi långsiktiga och hållbara spelregler och inte symbolpolitik. Vi behöver se transporterna som möjliggörare av det moderna samhället med både ökade transportmöjligheter och en ökad hållbarhet.

Transportföretagen ser vikten av att mobiliteten inte får minska; samtliga trafikslag har en roll att spela. I debatten beskrivs ibland transporter som att dessa skulle vara ett problem i sig. Det är inte riktigt. Lösningen är inte färre transporter utan i stället fler och bättre transporter.

Framtidens mobilitet är tyst, utsläppsfri och ren. Därför behöver politiker och beslutsfattare på alla nivåer våga investera i att transportera människor och gods. Det kräver stöd till klimatinvesteringar likväl som att höja vägstandarden, bygga nytt och utveckla digitaliseringens möjligheter som till exempel smarta anlöp till hamnen.

På så sätt utvecklar vi vår gemensamma välfärd; på så sätt stärker vi den svenska konkurrenskraften.

Tina Thorsell

samhällspolitisk chef Transportföretagen

Cecilia Lagerdahl

näringspolitisk expert Transportföretagen