Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"Förra året ansökte rekordmånga överskuldsatta om skuldsanering men mörkertalet för de som befinner sig i ekonomiska svårigheter är stort." Bild: Jessica Gow/TT

Det är dags att stå på låntagarnas sida

Bristande kreditprövningar, bonus på utlånad volym och aggressiv marknadsföring bidrar till att allt fler fastnar i överskuldsättning. Låneförmedlingen behöver regleras för att stärka skyddet för låntagarna. Det skriver Frej Andreassen och Andreas Johansson från Falkenberg Finans.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Enligt Finansinspektionen fortsätter svenskarnas skuldsättning att öka. Bolånen står för den största delen av den totala skuldsättningen men det är lån till konsumtion som ökar mest.

Parallellt med skuldsättningen så ökar även överskuldsättningen. För Hallands del innebär det dryg 7 500 överskuldsatta personer men i dessa hushåll lever även 4 500 barn enligt Kronofogdens egen statistik från 2019.

Förra året ansökte rekordmånga överskuldsatta om skuldsanering men mörkertalet för de som befinner sig i ekonomiska svårigheter är stort.

Det är mot den bakgrunden som låneförmedling måste ses. I ett viktigt avseende har låneförmedlarna bidragit till att förbättra marknadens funktionssätt: genom att möjliggöra en öppen priskonkurrens mellan långivarna har låntagarna skapats möjlighet att jämföra olika erbjudanden och sänka sina lånekostnader.

Men, låneförmedlare tjänar mer pengar om de förmedlar fler krediter, även om det görs till personer som saknar återbetalningsförmåga.

Låneförmedlarna är en mellanhand som inte själva genomför en kreditprövning utan förlitar sig på samarbetande långivares kreditprövningar. Även om så många som 34 av 35 långivare gör bedömningen att låntagaren saknar återbetalningsförmåga för den sökta krediten, så kommer låneförmedlaren att förmedla krediten till den 35:e långivaren.

Provisionsbaserade löner gör att ju mer lån en telefonrådgivare lyckas förmedla, desto mer tjänar rådgivaren. Låneförmedlarens intresse kan således stå i direkt motsats till låntagarens. Därför är det inte konstigt att mötet med låneförmedlaren för många låntagare resulterar i större lån och högre totalkostnad till följd av längre avbetalningstid.

Låneförmedling kan vara till gagn för konsumenten. Men då måste marknaden regleras och konsumentskyddet stärkas. För att dämpa överskuldsättningen och skapa en bättre balans mellan låneförmedlare och låntagare hoppas vi på en reglering med följande fokus:

Krav på kreditprövningar. Låneförmedlare som samarbetar med upp till 35 långivare kan inte enbart förlita sig på långivarnas kreditbedömning utan måste genom egen kreditbedömning ta ansvar för att förhindra överskuldsättning för den enskilda låntagaren.

Reglera incitamenten vid rådgivning. Det är inte förenligt med måttfullhet och återhållsamhet att låta rörliga ersättningar till anställda eller styrelseledamöter påverkas av hur mycket lån som förmedlats. Rådgivarnas incitament måste i stället utformas med låntagaren i centrum.

Frej Andreassen

Andreas Johansson

grundare av Falkenberg Finans AB (Svb), ett socialt företag utan vinstsyfte