Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Centerpartiet vill  att kommuninvånarna känner sig välkomna, inkluderade och stolta över att bo i Hylte kommun!” Bild: Isabel Bark
”Centerpartiet vill att kommuninvånarna känner sig välkomna, inkluderade och stolta över att bo i Hylte kommun!” Bild: Isabel Bark

Den sociala hållbarheten behöver prioriteras i Hylte

Vi vill arbeta mer aktivt för att höja behörigheten bland lärare, förskollärare och lärare i fritidshem, där vi ligger sämst bland de halländska kommunerna. Det skriver Anna Roos (C) i debattserien Val 2022 Hylte.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Hylte kommun har goda förutsättningar för framtiden men behöver fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt – såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. För detta krävs att kommunens partier lyfter blicken, tar helhetsgrepp över kommunens olika verksamhetsområden och planerar långsiktigt tillsammans.

Det räcker inte att planera för fyra år i taget. Centerpartiet tror på samverkan över partigränser, mandatperioder och verksamhetsområden.

Ekonomisk hållbarhet skapas genom tydliga investerings- och underhållsplaner för våra fastigheter, hög kostnadskontroll och låga driftskostnader. Hylte kommun behöver bli en kommun som tar vara på det vi har.

God förvaltning av resurser som kommunala byggnader, vägar, vatten- och avloppsnät, kräver god långsiktig och strategisk planering för att undvika akuta och kortsiktiga insatser.

Miljömässig hållbarhet skapas genom att vi i Hylte tar vår del av ansvaret för och tar tillvara kommunens naturresurser och möjligheter att bidra till en grön omställning.

Den sociala hållbarheten behöver prioriteras i Hylte kommun. För oss är det en självklarhet att kommunen bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 – utifrån Hyltes förutsättningar. Det gör vi bland annat genom att arbeta för inkludering och jämställdhet, värna och utveckla ett aktivt föreningsliv, ge möjlighet till egen försörjning samt förebygga psykisk ohälsa och våld i nära relationer.

Vi vill arbeta aktivt för trygghet, välbefinnande och trivsel i kommunen. Våra samhällen ska vara inbjudande och välvårdade. Människors trygghet grundläggs tidigt i livet. Våra förskolor och skolor ska främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Att tillit, välmående och jämställdhet är utgångspunkt i all förskole- och skolverksamhet ger möjlighet för barn och elever att känna sig trygga och rustas med god självkänsla. Det gynnar i sin tur kunskapsutvecklingen och ger goda förutsättningar för resten av livet. Ett ökat samarbete mellan skolan och arbetslivet ger barn, ungdomar och utlandsfödda goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och ger företag möjligheter att få tag i arbetskraft.

Vi vill arbeta mer aktivt för att höja behörigheten bland lärare, förskollärare och lärare i fritidshem, där vi ligger sämst bland de halländska kommunerna och vi vill se strukturförändringar inom skolområdet så att de gemensamma resurserna används till att möta varje barn och elev där de befinner sig. Trygghet grundläggs tidigt i livet, men är viktigt genom alla livets skeenden.

För att stärka tryggheten i vård och omsorg vill vi se fler utbildade undersköterskor och vi behöver fler sjuksköterskor i omsorgen. Våra medarbetare ska ha tid och en arbetsmiljö där de kan leverera kvalitet och medmänsklighet i mötet med våra invånare.

Centerpartiet vill att kommuninvånarna känner sig välkomna, inkluderade och stolta över att bo i Hylte kommun! Vi vill se ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart Hylte som kännetecknas av trygghet, välmående och trivsel.

Anna Roos (C)

oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:a vice ordförande