Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Ingen har kunnat undgå att de kartläggningar som görs om ungdomars hälsa visar att ohälsan ökar.”  Bild: isabell Höjman/TT
”Ingen har kunnat undgå att de kartläggningar som görs om ungdomars hälsa visar att ohälsan ökar.” Bild: isabell Höjman/TT

Den prioriteringen med framtidens barn ska ingen behöva göra

Visar Halmstads kommun att skolsköterskor är viktiga i det förebyggande arbetet på skolorna och elevernas hälsa? Den frågan ställer sig skolsköterskorna Anneli Lindhe Käll och Zenita Zetterlund.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Alla yrken förändras över tid så även detta, från att ha varit en ”plåstertant” är vi numera en av de få professioner inom skolan som träffar alla elever flera gånger under elevernas skolgång. Vad gör då en skolsköterska i skolan 2021?

Skolsköterskor har ett ”årshjul” att arbeta efter där vissa moment ligger stadigt år efter år. Exempelvis har skolsköterskan hälsosamtal med varje elev en gång på lågstadiet, en gång på mellanstadiet och en gång på högstadiet, det är preventivt arbete som syftar till att förhindra ohälsa.

Vidare ligger det även vaccinationer i olika årskullar vilket fortlöper även det i årshjulet. Vi erbjuder vaccinationer till alla elever vid tre tillfällen under grundskolan samt kompletteringar då alla elever inte följt ordinarie vaccinationsprogram.

Vi skolsköterskor förhåller oss till regler, rutiner och lagar som kommer från exempelvis Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Utövandet i yrket ska styras av vetenskap och beprövad erfarenhet vilket gör att vi måste hålla oss uppdaterade.

I Halmstad har vi numera ett arbetssätt vilket är personcentrerat, en utveckling som pågår i Sveriges kommuner och regioner som syftar till att omvårdnaden i skolan ska ges med ett helhetsperspektiv och ha en god kvalité. Vi skolsköterskor är även HBTQ-certifierade vilket ska prägla hela verksamheten i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal.

Vi träffar alla elever enskilt i skolan, under ett flertal tillfällen och vi har ett strukturerat genomarbetat samtalsstöd vi arbetar efter. Detta för att vi ska kunna bidra till att undanröja hinder i lärandet och främja en hälsosam livsstil då vi vet att utbildning är en av de stora nycklarna i livet till god folkhälsa.

Ingen har kunnat undgå att de kartläggningar som görs om ungdomars hälsa visar att ohälsan ökar. Dessutom lever hela världen med helt nya förutsättningar då vi drabbats av en pandemi vilket har präglat skolgången för vissa elever oerhört starkt.

Skolsköterskor kan arbeta självständigt med vaccinationer och har under en tid varit behjälpliga inom Hemvårdsförvaltningen för att vaccinera de utsatta grupperna. Det känns så bra att få vara en del i att förhindra smitta, sjukdom och lidande för utsatta grupper.

Men vem tar då hand om elevernas hälsa? Alla elever som skolsköterskan inte hunnit prata med under läsåret som det är tänkt, vem gör det? Kommer ni ihåg ”årshjulet”, det rullar på och det kommer in nya elever samtidigt som de äldsta går vidare i livet och förhoppningsvis även i skolan. Hur ska skolsköterskan prioritera där? Kommer kommunen se till att det finns resurser för att ta hand om eleverna när de är åter i skolan?

Kommunen ger skolsköterskor en löneförhöjning på mellan 300 och 1 500 kronor i månaden, vilket är betydligt mindre än i andra delar av kommunen. Är det så skolsköterskor tackas för ett gott arbete? Visar Halmstads kommun att skolsköterskor är viktiga i det förebyggande arbetet på skolorna med elevernas hälsa?

Skulle så gärna vilja möta eleverna, var och en av dessa fantastiska individer som vi träffar varje dag utan att behöva prioritera vad i arbetet som vi måste göra först.

Vet redan nu att om inget förändras så kommer vi inte att hinna med att se varje individ som den är. Den prioriteringen vill vi inte att någon endaste människa skulle behöva göra med framtidens barn, och inte heller skolsköterskor.

Anneli Lindhe Käll

Zenita Zetterlund

huvudskyddsombud BUF i Halmstad,

Vårdförbundet och skolsköterskor