Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”I undersökningen Kantar Public som genomförts på uppdrag av Rädda Barnen framgår, att den svenska befolkningen ställer sig bakom ökade insatser av förebyggande åtgärder som kan motverka våldet.” Bild: Rädda Barnen
”I undersökningen Kantar Public som genomförts på uppdrag av Rädda Barnen framgår, att den svenska befolkningen ställer sig bakom ökade insatser av förebyggande åtgärder som kan motverka våldet.” Bild: Rädda Barnen

Demokrati är ett sätt att leva tillsammans

Vi föreslår att våra utbildningsinstitutioner och arbetsplatser i Halmstads kommun och Halland gör långsiktiga satsningar framöver i ett förebyggande arbete, som syftar till att forma människor till demokratiska medborgare. Det skriver Fabiola Kindblad, ordförande i Rädda Barnen Halmstad, Hylte och Laholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I rapporten Ung Röst i Halmstad som publicerades för ett tag sedan visade det sig, att kränkningar av barnen i mellanstadiet har ökat de senaste åren. 30 procent av barnen har blivit slagna, sparkade, puttade eller inlåsta i skolan, och 23 procent har utsatts för sexuella skämt och trakasserier under skoltid. I skolorna är tyvärr mobbing, kränkningar och trakasserier vanligt förekommande.

Det bedrivs i dag ett intensivt arbete för att motverka kränkningar, men trots det finns problemen kvar. Hur kommer det sig? Det är för att många barn och ungdomar tyvärr tar del av en vuxenkultur, som accepterar våld som ett legitimt sätt att lösa konflikter.

Hur ska skolorna i så fall arbeta för att lösa konflikter och minska kränkningar och våld bland elever på bästa sätt? I undersökningen Kantar Public som genomförts på uppdrag av Rädda Barnen framgår, att den svenska befolkningen ställer sig bakom ökade insatser av förebyggande åtgärder som kan motverka våldet.

Det står klart att arbetet med att vidta lämpliga åtgärder i skolorna behöver fortsätta, som till exempel kompetensutveckling av skolpersonal, förbättring av handlingsplaner, och förbättrad kommunikationen med föräldrar, med mera.

Men eftersom våldet är ett samhällsproblem är det också viktigt att uppmärksamma demokratin, såväl i samhället i stort som specifikt i skolorna. På vilket sätt kan demokratin bidra till att motverka en våldskultur i samhället, och sådana problem som kränkningar, trakasserier och mobbing i skolorna?

Demokrati är inte bara ett politiskt system, som vi ofta brukar tänka, utan är ett specifikt sätt att leva tillsammans i ett samhälle, som behöver bevaras i relationerna mellan medborgarna. Forskning har visat att ett samhälle kan sägas vara demokratiskt om medborgarna i sina relationer bevarar vissa centrala dimensioner, som är önskan att leva tillsammans, ömsesidig respekt, självrespekt, ärlighet, samarbete, etik, rimlig rättvisa och reflexiva konversationer.

I Rädda Barnen menar vi att i den mån som vi vuxna lever på ett sådant sätt som medborgare i olika delar i samhället, så kommer också barnen att omvandlas i samlevnaden med vuxna, och lära sig demokratin som ett sådant sätt att leva tillsammans.

Därför föreslår vi att våra utbildningsinstitutioner och arbetsplatser i Halmstads kommun och Halland gör långsiktiga satsningar framöver i ett förebyggande arbete, som syftar till att forma människor till demokratiska medborgare, som kan förverkliga och bevara dessa centrala dimensioner i demokratin i sitt vardagsliv, oavsett var de befinner sig eller verkar.

Det kommer på sikt att ge minskat utrymme åt våldskulturen, att bevaras bland barn och ungdomar, eftersom barn inte gör som vi vuxna säger utan som vi gör.

Fabiola Kindblad

ordförande i Rädda Barnen Halmstad, Hylte och Laholm

vice ordförande i Hallandsdistrikten