Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bo Fridolph är förstanamn på kommunlistan för SPI Välfärden i Halmstad. Bild: Jörgen Alström

De äldre värda en trygg välfärd

Patrikhills äldrecentrum som ett framtidsinriktat äldrecenter och navet i kommunens seniora välfärdsarbete. Det förslaget skriver Bo Fridolph (SPI) om.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halmstad är navet i vår rätt så spretiga kommun, där våra stråk blommar ut som ekrarna på ett hjul till våra orter.

Patrikshill äldreboende, just nu i grönskande sommarskrud, är citynära och strandnära. Nära till nära och kära!

Dagens modeord är ”trygghetsboende”. Men alla boendeformer skall väl vara trygga för våra äldre?

Jag lägger här fram ett förslag på ett framtidsinriktat äldrecenter, anpassat som navet i kommunens seniora välfärdsarbete. Ett nav där kommunens seniorer möts på rimliga lika villkor, där allt det som av olika skäl inte kan göras tillgängligt ute i de kommunala stråken kommer att finnas.

Patrikshills äldrecentrum skall kunna omfatta allt, utom egentligt demensboende, vilket forskningen visar kräver ökad specialisering och som dessvärre ökar mot yngre åldersgrupper. Detta tänkande stämmer väl överens med PRO:s utmärkta utredning av våra kommunala äldreboenden. Vår ambition i detta är att hitta en samsyn och en väg framåt, förbi destruktivt blocktänkande. Våra äldre är värda en trygg och välutbyggd välfärd!

Vårt byggkoncept i detta skisstadium ser ungefär ut så här. Först finns det en vård- och omsorgsbyggnad som rymmer vårdboende, omsorgsboende, korttidsboende för ”närboende” som ska hem eller har fått plats på boende samt ett avlastningsboende för anhörigavlastning. Det finns också terapi- och aktivitetslokaler i denna byggnad.

Sedan ska det finnas en gemensamhetsbyggnad där det finns expedition för hjälpinsatser från annat större boende, specialintraprenadverksamhet med synergier ut i samhället och inåt i trygghetsgruppen, kök och matsal, läsrum för högläsning med hörslinga, besöksrum för långväga anhöriga, samlingssal med fritidsaktiviteter samt en vinterträdgård med friskvårdsfaciliteter

Utöver detta finns ett trygghetsboende som har gemensamhetsutrymmen med datacafé, lägenheter med ett, två eller tre rum, rollatorparkering, laddrum för permobiler och trådlösa uppkopplingar. Patrikshills äldrecentrum ska även innefatta en vårdcentral med inriktning på äldres hälsa och en geriatrisk klinik.

Tack Halmstads kommun för klokskapen att köpa loss Patrikshills äldreboende. Nu slänger vi bojorna och gör en pärla av denna före detta blocköverskridande hämsko!

Bo Fridolph

förstanamn på kommunlistan för SPI Välfärden i Halmstad