Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner, som år efter år under Alliansens styre gått med stora överskott. Om den politiska viljan finns går det att öka likvärdigheten i Halmstads förskolor och skolor.” Bild: Roger Larsson
”Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner, som år efter år under Alliansens styre gått med stora överskott. Om den politiska viljan finns går det att öka likvärdigheten i Halmstads förskolor och skolor.” Bild: Roger Larsson

Dags att vi återtar kontrollen över vår framtid

Vårt viktigaste vallöfte är att vi kommer att driva på för att öka jämlikheten i Halmstad. Det skriver Tania Bengtsson (V) i debattserien Val 2022 Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vänsterpartiet vill bygga ett jämlikt Halmstad. Ett Halmstad där alla invånare har jämlika möjligheter till ett bra och tryggt liv. Så ser det inte ut i dag. I Halmstad skiljer medellivslängden med uppemot tio år beroende på var du bor och vilken inkomst du har. Det är inte acceptabelt.

Därför är vårt viktigaste vallöfte att vi kommer att driva på för att öka jämlikheten i Halmstad. Detta vill vi göra tillsammans med andra rörelser, civilsamhälle och partier som vill nå samma mål.

Sedan många år har nedskärningarna och skattesänkningarna påverkat välfärden, i Halmstad och i Sverige. Samtidigt har marknaden, med exempelvis vinstdrivande skolor och äldreomsorg, försämrat möjligheterna till en jämlik välfärd.

Genom fri etableringsrätt inom äldreomsorgen har politikerna i hemvårdsnämnden tappat kontrollen över planeringen av var och när äldreboenden byggs. Vänsterpartiet vill avskaffa LOV (lagen om valfrihetssystem), och den fria etableringsrätten och bygga en äldreomsorg efter behov, där varje skattekrona går till välfärden.

Vänsterpartiet vill öka jämlikheten i skolan. I dag är det stora skillnader mellan skolresultaten på skolorna, och om man blir behörig till gymnasiet. Skolsegregationen måste minska. Vi vill öka resurserna till skolan och se över hur resurserna fördelas. Satsningarna ska framförallt riktas mot de tidiga skolåren.

Förskolan är en viktig grund för en lyckosam skolgång. Därför är det viktigt att alla barn får rätt till fler timmar i förskolan, oavsett om föräldrarna jobbar eller inte. Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner, som år efter år under Alliansens styre gått med stora överskott. Om den politiska viljan finns går det att öka likvärdigheten i Halmstads förskolor och skolor.

Vänsterpartiet vill öka personalens inflytande över arbetet och skapa hållbara arbetsvillkor. Så är det inte i dag. I stället har så kallade hälsosamma scheman skapat stress hos personalen. Detta måste förändras. Vi vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vårt förslag är att börja med att korta arbetstiden för äldre medarbetare inom tyngre välfärdsyrken.

I dag är många familjer i Halmstad trångbodda. Vänsterpartiet vill att kommunen på allvar tar tag i bostadsbristen och bostadssegregationen. Det är ett politiskt ansvar. Vi vill att HFAB får bygga mer, med ett politiskt mandat att ta fram bostäder med rimliga hyror. Framförallt gäller detta västra delarna av staden och i våra tätorter. Vi vill se ett stopp för utförsäljningar och ombildningar av HFAB:s lägenheter eftersom det leder till färre bostäder med rimliga hyror.

Vi behöver en klimatomställning här och nu. Då kan kommunen inte ha en kommersiell flygplats. Kollektivt resande behöver gynnas, där bussarna får företräde i stadstrafiken, och taxorna sänks. Vänsterpartiet vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer och ungdomar.

Det är dags att vi tillsammans återtar kontrollen över vår gemensamma framtid. Det är dags att ta politiskt ansvar och bygga ett jämlikt Halmstad.

Tania Bengtsson (V)

Gruppledare