Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Agroforestry är en metod som bevisligen fungerar, som inte är beroende av kostsamma tekniska lösningar, och skapar både social och ekologisk hållbarhet." Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dags att inse nyttan med trädjordbruk

Att plantera träd bland grödor bidrar till att minska mängden koldioxid genom att kol binds i träd och mark. Det kan vara en lösning till hur vi ska bruka marken på ett mer hållbart sätt, skriver Maria Schultz, verksamhetschef på biståndsorganisationen Vi-skogen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I dagarna samlas representanter för hela världen i New York för att diskutera vad som måste göras för att stoppa klimatkrisen. Ett tema handlar om hur vi ska producera mat och bruka marken på ett mer hållbart sätt. ”Agroforestry”, trädjordbruk, är en av lösningarna.

I början av augusti släppte FN:s klimatpanel en rapport som visar att jordbruk och annan mark- användning står för 23 procent av människans utsläpp av växthusgaser. Ska vi begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under två grader, krävs därför krafttag för att ställa om markanvändningen till mer hållbart jordbruk.

Jordens medeltemperatur var i juli 1,2 grader högre jämfört med förindustriell tid, den högsta temperatur som uppmätts för en enskild månad.

Rapportens resultat kommer såklart att diskuteras på det stora FN-mötet UN Climate Action Summit, som äger rum på måndag i New York. En av de lösningar som nämns i rapporten är agroforestry – trädjordbruk.

Agroforestry, att plantera träd bland grödor, bidrar till att minska mängden koldioxid genom att kol binds i träd och mark. Agroforestry hjälper också människor att anpassa sig till klimatförändringars effekter, då träd binder jorden och skapar motståndskraft mot skadeinsekter, torka och översvämningar.

Träden ger också frukt och nötter, som kan ätas eller säljas, djurfoder, byggnadsmaterial och eldningsved, och till ökad bördighet och biologisk mångfald.

Resultatet blir säkrare och större skördar, och möjlighet till mer varierad kost och ekonomisk säkerhet till bonden, som kanske kan skicka sina barn till skolan eller investera i sitt lantbruk för överskottet.

Vi-skogen, som arbetar med agroforestry och andra hållbara jordbruksmetoder i östra Afrika sedan 1980- talet, kommer att finnas på plats i New York för att uppmärksamma makthavare och klimataktivister på fördelarna, och kräva att större satsningar görs.

Agroforestry är en metod som bevisligen fungerar, som inte är beroende av kostsamma tekniska lösningar, och skapar både social och ekologisk hållbarhet.

Vi uppmanar nu Sveriges regering, liksom världens andra ledare, att:

• Öka kunskapen om fördelarna med trädjordbruk. Det finns mycket kunskap och forskning, men den behöver spridas till fler!

• Öka anslagen till agroforestry. Det finns en potential att omvandla utarmade landskap och odlingsmarker med agroforestry.

På fredag, en knapp vecka efter klimatmötet, genomförs vad som tros bli den största demonstrationen för klimat- et någonsin. Människor vill se förändring.

Låt oss ta vara på de metoder som redan finns att hindra klimatförändringar och bidra till en mer hållbar värld.

Maria Schultz

verksamhetschef Vi-skogen