Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Resursskolan är till för elever som intellektuellt bedöms klara en ordinarie skola men av andra anledningar har svårt i skolan.” Bild: Ali Lorestani / TT
”Resursskolan är till för elever som intellektuellt bedöms klara en ordinarie skola men av andra anledningar har svårt i skolan.” Bild: Ali Lorestani / TT

Dags att införa resursskola i Halmstad

Kommuners rätt att driva resursskola har ifrågasatts och varit otydligt. Så är inte fallet längre. Ansvar för Halmstad utreder nu möjligheten att införa resursskola i Halmstad. Det skriver tre företrädare för Ansvar för Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I Sverige har det under många år förts en politik där ansvaret alltmer skjutits ner på ordinarie skola och enskilda lärare. Skolan har försökt att integrera alla elever i ordinarie klass. I många fall är det bra för eleven.

Men i vissa fall så har eleven faktiskt behov av särskilt stöd i en annan miljö. Både för elevens skull och för övriga elever i klassrummet. Lärarna ska ge alla elever rätt stimulans. De flesta lärare lyckas väldigt väl, men om antalet unika anpassningar bland eleverna är stort så blir det svårt.

I Skolverkets senaste kartläggning av grundskollärares tidsanvändning så tyckte 79 procent av lärarna att de la för mycket tid på administration och dokumentation. 55 procent av lärarna tyckte att de hade för lite tid att planera undervisningen. Skolan är fortfarande för byråkratisk, administration och dokumentation måste minska, tilliten måste öka. Samtidigt måste vi arbeta för att göra det enklare för lärarna och skolan att planera och bedriva undervisningen.

Kommuners rätt att driva resursskola har ifrågasatts och varit otydligt. Så är inte fallet längre. Ansvar för Halmstad utreder nu möjligheten att införa resursskola i Halmstad.

En resursskola är en skola med vissa specifika resurser/kompetenser. Resursskolan är till för elever som intellektuellt bedöms klara en ordinarie skola men av andra anledningar har svårt i skolan. För elever som har svårt att sortera bland sinnesintryck, klara av förändringar, kontrollera sina impulser eller förstå sociala signaler så kan den vanliga skolmiljön vara mer eller mindre omöjlig att lyckas i.

Resursskolan erbjuder elever en anpassad miljö där de får rätt stöd utifrån sina behov. Vi tror att det kan bli en miljö där eleverna både mår bättre och får möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi tror samtidigt att ordinarie skolors uppdrag förenklas och att de därmed också får bättre förutsättningar. Sannolikt innebär resursskola att alla elever får en mer likvärdig skolgång. Det är viktigt att påpeka att ingen elev kommer sättas i resursskola mot sin vilja, utan det är givetvis ett frivilligt stöd.

Vi vet ännu inte exakt hur detta kan komma att se ut i praktiken, vad det kan komma att kosta eller när vi kan införa det. Detta utreds under hösten och vi hoppas kunna få besked så snart som möjligt. Under våren har vi besökt väldigt många olika skolverksamheter och samlat intryck från elever, personal och vårdnadshavare. Många pekar på svårigheterna att skapa goda miljöer för elever i behov av stora anpassningar.

Vi i Ansvar för Halmstad har landat i att Halmstad behöver införa resursskola. Vi ska göra vad vi kan för att det ska bli verklighet.

Arber Gashi (S)

ordförande barn- och ungdomsnämnden

Simon Lindgren (M)

1:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

Conny Sellergren (KD)

ledamot barn- och ungdomsnämnden

Ansvar för Halmstad