Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

"I grundskolan beror den ökade arbetsbelastningen under våren i stor utsträckning på att lärare bedrivit dubbelarbete." Bild: Alexander Olivera/TT

Coronan sätter lärare under press i Halmstad

Det är nu hög tid för krafttag från ansvariga politiker, myndigheter och arbetsgivare för att underlätta situationen i skolan. Det skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, med anledning av den ökande arbetsbelastningen för lärare under våren.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Kan kunskapstappet täppas till utan att det går ut över lärarna? Det är inte en tiotusenkronorsfråga utan en miljardfråga.

Lärarnas Riksförbund har räknat på vad kunskapsförlusten för eleverna under denna coronavår inneburit. Det handlar totalt om cirka 5,5 miljarder kronor. Om kunskapstappet skulle vara jämnt spritt över landet innebär det omkring 47 miljoner kronor för grund- och gymnasieskolan för de kommunala skolorna i Halmstad.

I ett par månader har gymnasieskolorna och vuxenutbildningen bedrivit distansundervisning och lärarkåren jobbat under exceptionella förhållanden. Situationen har ställt stora krav på ett helt oprövat undervisningssätt.

Minskad lärarkontakt leder till att elevernas motivation minskar. Hemmasituationen är även utan distansstudier en utslagsgivande faktor. Nu riskerar klyftorna fördjupas ytterligare. Därtill kommer en ovanligt stor frånvaro bland grundskolans elever. Kunskapstappet riskerar att bli betydande.

Nästan tre av fyra lärare bedömer att pandemin kommer att ha en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling. Till det kommer att hantera en osäkerhet och frustration från elever och föräldrar över uteblivna prov och rädsla för att betygssättningen ska påverkas.

Det finns en stor oro för att den redan i dag tunga arbetsbelastningen för lärare kommer att öka om de extra insatser som måste till för att hämta upp kunskapstappet sätts in. Redan nu säger hela åtta av tio lärare att arbetsbelastningen har ökat sedan coronapandemin tog fart i Sverige.

I grundskolan beror den ökade arbetsbelastningen under våren i stor utsträckning på att lärare bedrivit dubbelarbete. Det handlar både om undervisning i klassrummet, täcka upp för sjukskrivna kollegor och samtidigt undervisa frånvarande elever på distans.

Det är nu hög tid för krafttag från ansvariga politiker, myndigheter och arbetsgivare för att underlätta situationen i skolan. Alla har rätt till en dräglig arbetsmiljö. En symbolisk eloge för det arbete som lärarna kommer att behöva göra räcker inte.

Staten och kommunerna måste omedelbart kraftsamla för att vidta åtgärder som säkrar både resurser, stöd och en skälig arbetsmiljö för lärare och elever. Se till att sätta in vikarier när lärare är frånvarande.

Låt lärare i riskgrupp sköta distansundervisningen hemifrån. På så sätt går det att organisera bort dubbelarbetet i grundskolan.

Vi måste se till att eleverna får den undervisning de har rätt till och de kunskaper de behöver för att klara sig genom skolsystemet, utan att riskera lärarnas hälsa. Det går att göra!

Åsa Fahlén

förbundsordförande Lärarnas Riksförbund