Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"I Halmstads kommun har vi ett antal barn och elever som behöver speciallösningar, ”skräddarsydda” utifrån specifika behov, där det inte fungerar att gå i traditionella klasser eller i en liten grupp på ordinarie skola." Bild: Roger Larsson

Centrumskolan borde få vara kvar tills vidare

Nu finns det lediga platser på Centrumskolan och eftersom skolområde Centrum inte har behov av dessa kan väl de lediga platsernas fyllas med elever från de andra skolområdena? Det skriver specialpedagogen Catharina Lennerling.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Jag har sedan hösten 1990 arbetat i Halmstad med elever i behov av stöd, i särskilda undervisningsgrupper som geografiskt har befunnits på olika ställen. Jag har också arbetat övergripande i kommunen med pedagogisk handledning till förskolor och skolor genom Resurscentrum Kärnhuset.

Så länge jag kan minnas har det varit diskussioner om olika verksamheters vara eller icke vara, till exempel Lummerskolan som har elever med autism och utvecklingsstörning och Centrumskolan som har elever inom Npf, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/varianter.

I Halmstads kommun har vi ett antal barn och elever som behöver speciallösningar, ”skräddarsydda” utifrån specifika behov, där det inte fungerar att gå i traditionella klasser eller i en liten grupp på ordinarie skola. Ofta har de diagnos inom Npf och i kombination med andra svårigheter, till exempel tvångsproblematik, oro, ångest, tics, psykosocialt tillstånd med mera.

När jag arbetade i projektet Abis, (Alla barn i skolan), såg vi att många av de elever som inte kommer till skolan var inom Npf, vilket berodde på att skolorna inte kunde möta elevernas behov. För dessa elever krävs något mer och det innebär stora utmaningar för skolan, på alla nivåer. Det är här som vi behöver alternativa grupper/skolor inom varje skolområde, det vill säga Söder, Centrum, Väster och Norr.

Det är elevernas behov som styr vilka skolor som vi skall ha, inte tvärtom.

Nu förordas inkludering. Vad innebär inkludering för den specifika eleven? Det innebär väldigt olika beroende på elevens förutsättningar och behov. Samtidigt krävs ett aktivt och nära samarbete med viktiga personer runt eleven som vårdnadshavare, bup och socialtjänsten.

Det är en bra tanke att vi skall ha individuella lösningar, en mångfald av skolor, inom varje skolområde, men det behöver byggas upp, planeras långsiktigt och i väntan på det så är det lämpligt att elever kan få ha tillgång till Centrumskolans lokaler och pedagoger som har kompetens på hög nivå. Nu finns det lediga platser, cirka fem stycken, på Centrumskolan och eftersom skolområde Centrum inte har behov av dessa kan väl de lediga platsernas fyllas med elever från de andra skolområdena?

Platserna räcker inte på långa vägar, men kan vi fylla fem platser så är det några elever som kan få det bra.

Nu är det dags för huvudmannen, (Halmstads kommun), att tänka långsiktigt, arbeta förebyggande inför planering av nya förskolor/skolor. Ta då med att lyssna på pedagoger som har kunskap när det gäller utformandet så att vi i fortsättningen bygger förskolor/skolor som passar alla barn/elevers behov.

Viktigt också är att det finns kunskap om Npf på organisations- och ledningsnivå då de förmedlar behoven till våra politiker som tar avgörande beslut för våra barns framtid.

Låt Centrumskolan vara kvar tills det finns bra alternativ i respektive skolområde!

Catharina Lennerling

specialpedagog