Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Centerpartiet värnar om åkermarken och livsmedelsproduktionen och vill utveckla kommunen med en minimal påverkan på åkermarken." Bild: Emma Gustafsson

Centerpartiet vill utveckla hela Halmstad

Vi arbetar för en kommun där alla orter utvecklas, där vi låter de större orterna utmana staden, där vi ökar möjligheterna till lokal service i orterna utanför Halmstad. Det skriver Centerns fullmäktigegrupp apropå arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halmstad växer som aldrig förr och samtidigt är det tid att ta fram en ny översiktsplan (ÖP). Nu har alla möjlighet att påverka hur och var utvecklingen av kommunen ska ske.

Vi i Centerpartiet vill i en ny ÖP ge möjligheter för en hållbar tillväxt i hela kommunen. En tillväxt där både staden och orterna ges ordentlig möjlighet att utvecklas. En hållbar utveckling där vi bygger bort segregation, skapar varierade och trygga boendemiljöer med närhet till arbetsplatser.

En hållbar utveckling där vi värnar våra naturtillgångar samtidigt som vi ger möjlighet för näringslivet att etableras och växa.

Klimatet förändras och utvecklingen av kommunen måste anpassas för nya förutsättningar med höjda havsnivåer, översvämningsrisker, skyfall och andra extrema väderfenomen. Vi måste därför våga välja och välja bort områden som påverkas negativt och även åtgärda och skydda områden av stor vikt för vår kommun.

Åkermarken är en ändlig naturresurs som inte går att återskapa när vi väl tagit den i anspråk för byggnation och vägar. En viktig och avgörande resurs för vår livsmedelsförsörjning både lokalt men inte minst globalt i en värld där livsmedel är en bristvara.

Dessutom en avgörande förutsättning för en viktig del av vårt näringsliv, livsmedelsproduktionen och lantbruket.

Centerpartiet värnar om åkermarken och livsmedelsproduktionen och vill utveckla kommunen med en minimal påverkan på åkermarken.

Genom att förtäta befintliga områden, med bibehållna gröna stråk, och bygga på höjden kan staden utvecklas utan att ta den högproduktiva åkermark runt staden i anspråk. I många av orterna kan vi utveckla helt nya områden utan större påverkan på åkermarken.

Vi arbetar för en kommun där alla orter utvecklas, där vi låter de större orterna utmana staden, där vi ökar möjligheterna till lokal service i orterna utanför Halmstad.

Vi arbetar för en kommun där näringslivet ges möjligheter att utvecklas på platser och mark som inte påverkar vår livsmedelsförsörjning och skapar arbetstillfällen i hela Halmstad.

Vi arbetar för en kommun med hållbara transportlösningar och smart infrastruktur

Vi arbetar för en kommun där människor trivs och känner sig trygga

Jenny Axelsson

Yngve Kihlberg

Henrik Andersson

Anna Ginstmark

Staffan Svensson

Håkan Björklund

Rebecca Bjällsjö

Gzim Ramadani

Victor Rundqvist

Lars-Roland Svensson

Jimmie Tschander

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp