Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Byggandet behöver öka och även rörligheten så att det blir lättare att ta sig in på bostadsmarknaden.
 Bild: ANDERS WIKLUND / TT
Byggandet behöver öka och även rörligheten så att det blir lättare att ta sig in på bostadsmarknaden. Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Centern driver på för ökat byggande

Den nuvarande och tidigare S-regeringen med tre miljöpartistiska bostadsministrar har misslyckats med att nå byggmålen trots miljardsubventioner och bonusar till kommuner. Nu behövs nya, mer långsiktiga lösningar. Det skriver centerpartisten Ola Johansson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Bostadsbyggandet minskade med hela 12 procent under första halvåret 2019, enligt SCB. Detta trots att över en miljon svenskar redan står i bostadskö och att kötiden för en lägenhet med förstahandskontrakt i Stockholm är mer än tio år, och i Göteborg nästan fem år.

Byggandet behöver öka och även rörligheten så att det blir lättare att ta sig in på bostadsmarknaden. I Januariavtalet tas viktiga steg i rätt riktning, men det är långt ifrån tillräckligt.

Konsekvenserna för de köande som saknar bostad är omedelbara. De enda vinnarna på dagens situation är personer som ägnar sig åt illegal andrahandsuthyrning och förmedling av madrasser i redan överbefolkade lägenheter. Bostadsbristen skapar kostnader för samhället, exempelvis när människor tvingas tacka nej till erbjudna jobb, företag hindras att växa och utbildningsplatser inte besätts på universitet och högskolor.

Den nuvarande och tidigare S-regeringen med tre miljöpartistiska bostadsministrar har misslyckats med att nå byggmålen trots miljardsubventioner och bonusar till kommuner. Nu behövs nya, mer långsiktiga lösningar och fler regelförenklingar.

Planprocesserna är långa, osäkra och präglas av en omfattande myndighetsutövning från kommuners och länsstyrelsers sida. Rätten att överklaga är allt för vidlyftig och utnyttjas av okynne. Det skapar frustration och osäkerhet som gör att man hellre avstår än inleder en bygglovs-, eller planprocess.

Hindren på landsbygden är många, med riksintressen, strandskydd och eftersatta investeringar i infrastruktur, skolor och kollektivtrafik. Särskilt svårt är det för de allmännyttiga och privata byggföretag som vill satsa på hyresrätter där fastighetsvärdena är låga.

Skattegynnat bosparande riktat till unga menar Centerpartiet kan vara ett sätt att underlätta för fler att köpa sin bostad. Sex av tio hyresgäster hade föredragit att äga sin bostad.

Ett mer effektivt sätt att fördela byggsubventioner över hela landet genomförs inom ramen för Januariavtalet. Det innebär ökade möjligheter att bygga strandnära, förenklade byggregler utanför tätorter och en översyn av riksintressena. Förändringar av hyressättningen vid nyproduktion ska utredas och genomföras. Det kommer långsiktigt att stärka hyresrätten, men framförallt skapar det rörlighet och kortare köer till bostäder med de lägsta hyrorna. Dessa är några av reformerna som regeringen Löfven förbundit sig till att genomföra genom Januariavtalet.

Men utöver ovanstående förslag måste bredare samtal om villkoren för byggföretag, fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrätts- och villaägare inledas. Först kring skatterna och därefter om bostadsmarknaden och byggandet. Situationen kräver handling och det är dags för Per Bolund att visa ambitioner som går utöver Januariavtalet.

Centerpartiet slår sig inte till ro, utan kommer driva på och försöka hitta majoriteter i riksdagen för ett ökat byggande i hela landet.

Ola Johansson (C)

bostadspolitisk talesperson