Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Den föreslagna centrumutvecklingsplanens extensiva fokus på exempelvis kulturmiljöer av särskilt värde riskerar dock hämma möjligheterna att bygga på höjden även om det rör sig om spännande och vacker arkitektur som tillförs.” Bild: Jari Välitalo
”Den föreslagna centrumutvecklingsplanens extensiva fokus på exempelvis kulturmiljöer av särskilt värde riskerar dock hämma möjligheterna att bygga på höjden även om det rör sig om spännande och vacker arkitektur som tillförs.” Bild: Jari Välitalo

Bygg på höjden i Halmstads city

Alla vill självklart ha ett attraktivt och livfullt centrum. Öppna därför upp för att bygga på höjden i Halmstads centrum. Det menar Per Arbin från Fastighetsägarna Halmstad och Caroline Bengtsson, cityledare för Halmstad City.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halmstads stadskärna står inför stora utmaningar, och att tillskapa fler bostäder och arbetsplatser tillhör de allra viktigaste åtgärderna för att stärka attraktionskraften och öka besöksflödena.

Alla vill självklart ha ett attraktivt och livfullt centrum, men även om upplevelsemiljön i form av exempelvis gator, parker, belysning och utsmyckning samt en verksamhetsmix med ett starkt och varierat utbud är oerhört viktiga pusselbitar räcker det sannolikt inte med att enbart optimera de aspekterna för att city ska kunna hävda sig i den ständigt ökande konkurrensen.

I HUI Researchs årliga rapport Cityindex framgår av de lokala resultaten för Halmstad bland annat att arbetsinpendlingen till stadskärnan är alldeles för låg. Det är alltså för få som antingen bor och arbetar i city eller reser utifrån till en arbetsplats i stadskärnan. Vi ligger till och med på näst sista plats bland de jämförbara städerna!

Fastighetsägarna Halmstad och Halmstad City har i remissyttranden för den fördjupade översiktsplanen för centrum framhållit att planen bör kompletteras med en policy och riktlinjer för vertikal förtätning, det vill säga att bygga på höjden.

Vi har redan sett framgångsrika exempel på vertikal förtätning i city och nya är på gång. Det måste finnas en beredskap att fånga upp kreativa idéer och förslag från fastighetsföretagare när de dyker upp, oavsett om det är i dag eller i framtiden.

Självklart behöver det i enskilda fall göras en samlad bedömning av lämpligheten. Den föreslagna centrumutvecklingsplanens extensiva fokus på exempelvis kulturmiljöer av särskilt värde riskerar dock hämma möjligheterna att bygga på höjden även om det rör sig om spännande och vacker arkitektur som tillförs.

Fler arbetsplatser och bostäder i stadskärnan bidrar till ett rikare gatuliv och ett större kundunderlag för alla handlare, krögare och övriga verksamhetsutövare. Låt oss tillsammans se till att det blir verklighet så fort som möjligt!

Per Arbin

ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Halmstad

Caroline Bengtsson

cityledare, Halmstad City