Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Behåll sjukhusen i både Halmstad och i Varberg

Satsa 90 miljoner kronor på psykiatrin i Halland under tre år och bygg en ny akutmottagning i Varberg. Det föreslår regionpolitikern Lars Gustafsson (KD).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Val 2018 Halland. På många områden ligger Region Halland i framkant både när det gäller vård och livsmiljö jämfört med övriga Sverige. Det finns likväl viktiga områden vi måste bli bättre på. Ett sådant område är psykisk ohälsa bland barn och unga. Psykiatrin har svårigheter att svara upp mot det ökade trycket på BUP.

Dessutom finns det brister inom primärvården att hantera dessa patienter och likaså inom skolhälsovården. Därutöver är samverkan mellan kommunernas skolhälsovård och vårdgivarna minst sagt bristfällig.

Kristdemokraterna föreslår en treårig satsning på psykiatrin i Halland med sammanlagt 90 miljoner kronor, där huvudfokus är åtgärder för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Satsningen avser ökat stöd till BUP, kompetenser i primärvården och samverkan med kommunerna.

Tågförbindelser är ett effektivt sätt att minska miljöpåverka, underlätta pendling och viktigt för mindre tätorter utmed järnvägssträckan. I Halland är resmöjligheterna med tåg längs kusten goda medan tvärförbindelserna är betydligt sämre. Därför är alla förseningar av Markarydsbanan ett direkt resursslöseri. Flera utredningar visar att det är fullt möjligt att stegvis starta upp tågtrafik på banan under 2019.

Vinsterna med ny spårtrafik på banan är större än enbart möjlighet att resa från Halmstad, Veinge och Knäred till Markaryd. Pluseffekterna är sammanlänkning mot Hässleholm och Blekinge. Därmed ges också ett extra resealternativ till Stockholm och orter utmed Södra stambanan. Till detta kommer restidsförkortning i denna riktning och avlastning av Västkustbanan.

Kristdemokraterna vill behålla båda akutsjukhusen i Halmstad och Varberg och tillika förlossningsmottagningar på båda orterna. Vi anser också att man bör bygga en ny akutmottagning i Varberg, som i dag inte motsvarar modern, effektiv akutsjukvård.

Region Halland står inför en stor ekonomisk utmaning. Det så kallade ”Framtidsarbetet” är viktigt, men det ekonomiska utfallet är inte vad man hoppades på. Vi Kristdemokrater anser att Framtidsarbetet måste fortsätta, men att det ekonomiska utfallet tar betydligt längre tid att avläsa. Nuvarande kostnadsutveckling måste brytas samtidigt som andra åtgärder vidtas.

Ett annat område är otillräcklig kännedom om skicket på regionens fastigheter och nödvändiga investeringsbehov. Vårt förslag är att snabba på nuvarande inventering av fastighetsbeståndet och vilka investeringsbehov som föreligger.

Med ledning av detta bör alla fastigheter, som inte är nödvändiga för viktiga verksamheter, avyttras eller rivas. Vinsterna av försäljningar och minskade kostnader bör återinvesteras i nybyggnationer och renoveringar.

Vi lovar inte allt åt alla, men vad vi lovar håller vi!

Lars Gustafsson (KD)

förstanamn på regionlistan för södra Halland