Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"Vi vill på ett mer genomtänkt sätt låta området Bastionen ingå i Norre Katts park så vi får en möjlighet att förstora vår stadspark och ge centrum ett lummigare och behagligare intryck." Bild: Jari Välitalo

Bastionen är en viktig investering

Låt vår investering bli en början på en mer genomtänkt stadskärna som lockar till fler besök från både Halmstadbor och turister. Det skriver socialdemokraterna Stefan Pålsson och Fredrik Luhanka.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Ett levande centrum fyllt med aktiviteter, rörelse och människor är inte bara en förutsättning för en god ekonomisk utveckling utan även en förhöjning av livskvaliteten i vår kommun.

Varje dag går tusentals personer till jobbet i centrum och genererar skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Centrum ger liv, rörelse och utveckling till vår kommun. Ska centrum utvecklas så behövs det engagemang från både kommun och näringsliv.

Förväntar vi oss att näringslivet ska lyfta centrum genom att öppna upp butiker och satsa på ny verksamhet så måste vi från politiken möta upp med investeringar och agera som möjliggörare genom reformer.

I samband med att kommunfullmäktige antog kommunens budget i juni så beslutades det att Bastionens framtid ska utredas för en halv miljon kronor år 2020 och därefter planeras en investering på omkring 14,5 miljoner kronor.

Det är ett socialdemokratiskt förslag som blir en välbehövlig investering i vår stadskärna. Med vår investering vill vi göra området Bastionen till en tillgänglig plats för alla att vistas på. Det ska vara bryggan och mötesplatsen mellan den gröna oasen Norre Katts park och den pulserande stadskärnans kommers och uteliv.

Uppe på Bastionen varvas i dag stora betonginslag med grus och metallräcken. Det ger ett stelt, kallt och ödsligt intryck. Vi vill på ett mer genomtänkt sätt låta området Bastionen ingå i Norre Katts park så vi får en möjlighet att förstora vår stadspark och ge centrum ett lummigare och behagligare intryck.

Investeringen i Bastionen bör även komma näringslivet till dels. Vi ser fram emot utredningens spännande förslag om hur näringslivet kan ha någon form av verksamhet vid Bastionen. Det kan exempelvis vara att åter lyfta frågan om hur de stora valv som finns inuti delar av Bastionen ska användas. Det har tidigare funnits intresse från näringslivet att använda de lokalerna.

Senast stoppades det förslaget av bland andra Moderaterna och SPI. Med en ny generation moderater vid styret så är vår förhoppning att de ser till både kommuninnevånarnas och näringslivets bästa och visar en vilja att vara progressiva för att göra centrum till en plats för gemenskap, utveckling och glädje.

Låt vår investering bli en början på en mer genomtänkt stadskärna som lockar till fler besök från både Halmstadbor och turister. Då ges näringslivet incitament att investera och fler arbetstillfällen skapas för våra Halmstadbor.

På så vis får alla Halmstadbor ett trevligare och levande centrum, vårt gemensamma vardagsrum.

Stefan Pålsson (S)

kommunråd och 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsutskottet

Fredrik Luhanka (S)

ledamot kommunfullmäktige