Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Nuvarande strandskydd har varit en stor framgång, och det har gjort att vi i Sverige har möjlighet att vandra och vistas vid sjöar och åar.” Bild: Janerik Henriksson/TT
”Nuvarande strandskydd har varit en stor framgång, och det har gjort att vi i Sverige har möjlighet att vandra och vistas vid sjöar och åar.” Bild: Janerik Henriksson/TT

Avfärda utredningen om strandskyddet

Utredningen om strandskyddet är partisk och om den genomförs kommer attraktiv strandnära natur att förloras. Det skriver Nils Östen Nilsson i en replik till två centerpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Ola Johansson (C) och Kristina Yngwe (C), utskottspolitiker för Centerpartiet, skriver i HP den 9 januari att nu kan drömmen om en strandtomt snart bli verklighet. Vad det egentligen handlar om är att utestänga oss andra från stränderna.

Strandskyddet innebär i dag att vi kan röra oss fritt längs med stränderna utan att hindras av byggnader och avstängningar.

Författarna ger sitt stöd för utredningen om strandskyddet (SOU 2020:78). Det var Centerpartiet som av särintresse fick igenom utredningen i samband med januariavtalet. De menar att strandskyddet hindrar markägare att utnyttja marken intill stränderna som man vill. Utredaren Catharina Håkansson Boman visar sig vara förtroendevald för C i Lidingö och får därmed anses vara partisk. Utredningen äventyrar allmänhetens tillgång till strandnära natur.

Ola Johansson och Kristina Yngwe försöker med grundlösa motiveringar ge stöd för att luckra upp strandskyddet. Till exempel att det skulle skapa jobb och tillväxt i hela landet.

Jag vågar säga att det krävs annat än slopat strandskydd för att utveckla landsbygden. Det går utmärkt att bygga utanför strandskyddszonen (100 m) och ändå ha sjöutsikt, och då har man dessutom en oförstörd strand kvar.

Strandskyddet från år 1952 infördes för att säkra allmänhetens tillträde till stränder vid hav, sjöar och vattendrag. Man insåg då hotet att stränderna skulle belamras med sommarstugor.

Nuvarande strandskydd har varit en stor framgång, och det har gjort att vi i Sverige har möjlighet att vandra och vistas vid sjöar och åar. Man kan bara föreställa sig hur det hade sett ut nu efter 70 år, om det inte hade funnits.

Allra sämst med utredningen är det att ta bort strandskyddet helt för mindre sjöar – dessa är minst lika viktiga för allmänheten och för växt- och djurlivet som större sjöar. Det skulle slå hårt mot biologisk mångfald, och det har noterats i ett särskilt expertyttrande i utredningen (s 401-403)!

Pandemin har gjort att svenskarna har insett värdet av att ha tillgång till naturen och då främst strandnära områden, inte bara i reservat. Med förtätade städer och minskat utlandsresande gäller det att slå vakt om den natur vi har och vara förutseende. Bebyggda stränder går inte att ta tillbaka.

Utredningen om strandskyddet är partisk och om den genomförs kommer attraktiv strandnära natur att förloras. Det slår hårt mot biologisk mångfald och går emot internationella avtal om naturskydd. Förutsättningarna har förändrats.

Förkasta utredningen, eller tillsätt en ny och opartisk utredning med inriktning på att i stället stärka strandskyddet. Centerpartiets politiker har här möjlighet att göra något gott för vår gemensamma natur.

Nils Östen Nilsson

Simlångsdalen

Svar på "Snart kan det bli lättare att bygga strandnära" av Ola Johansson (C) och Kristina Yngwe (C).