Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Som politiker drömmer jag om en kommun som aldrig stänger.”  Bild: Lina Salomonsson
”Som politiker drömmer jag om en kommun som aldrig stänger.” Bild: Lina Salomonsson

Automatiserat beslutsfattande är snart verklighet

På område efter område kommer vi snart se automatiserade beslut i Halmstad och övriga kommuner. Det skriver Jonas Bergman (M).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I förra veckan överlämnades ett utredningsförslag till regeringen om att tillåta automatiserat beslutsfattande i kommuner. Att ändra lagen så att myndighetsbeslut ska kunna delegeras till en dator är en fråga som Moderaterna har drivit hårt och utredningens förslag är därför något som jag välkomnar med öppna, förväntansfulla armar.

Förslaget är en stor framgång för alla oss som vill se en kraftigt moderniserad offentlig förvaltning med tydligt fokus på kundservice, tillgänglighet och förståelse för invånarnas olika behov.

Med automatiserat beslutsfattande i ärenden som helt styrs av tydliga regelverk skapas nya förutsättningar för snabb och effektiv dygnet runt-service.

Till exempel skulle ett enklare bygglovsärende kunna skickas in en söndagskväll och beslutet fattas omgående av kommunens bygglovsrobot. Blir det avslag kan ansökan anpassas direkt och skickas in igen en stund senare. Skillnaden mot i dag är milsvid.

Inledningsvis kommer det handla om enklare ärenden, men med tiden kommer systemen byggas ut och anpassas för att hantera alltmer komplicerade ansökningar och beslut. Det innebär också att tid frigörs till de ärenden som verkligen behöver den bedömningsförmåga som bara våra riktiga handläggare har.

På område efter område kommer vi snart se automatiserade beslut i Halmstad och övriga kommuner. Det nya lagförslaget sätter inga stora gränser i vad som kan automatiseras. Beslut som delegeras till en dator kommer vara överklagningsbara och fullt transparenta. Med en tydlig regelstyrd process blir det också enklare som invånare att förutse exakt vad som krävs för att ett visst beslut ska fattas.

Som kommun kommer vi behöva jobba aktivt för att fullt ut kunna dra nytta av denna nya möjlighet. Det kommer krävas en helt ny syn på våra taxor.

I dag prissätts tillstånd bland annat efter tiden som krävs för att handlägga ett ärende. När besluten fattas blixtsnabbt av en dator kommer det krävas andra modeller, som ändå tar hänsyn till kostnaderna för att utveckla och drifta dessa system.

Det kommer också krävas att regelverken förenklas. Detta kommer inte enbart underlätta för robotbesluten, utan förhoppningsvis också göra regelverket betydligt enklare att förstå, samt säkerställa identisk hantering av varje enskilt ärende.

Utöver det krävs självklart också modet och viljan i hela kommunen att driva dessa frågor framåt, att inspireras av andra och delta i gemensamma utvecklingsprojekt med invånare, leverantörer och andra kommuner.

Som politiker drömmer jag om en kommun som aldrig stänger. Där service och beslutsfattande är en dygnet runt-verksamhet som håller öppet på invånarnas villkor och där varje enskild invånares behov av tillgänglighet kan tillgodoses. Med detta nya lagförslag undanröjs ett av de allra största hindren för en sådan utveckling.

Jonas Bergman (M)

kommunstyrelsens ordförande i Halmstad,

ledamot i SKR:s beredning för digitalisering