Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”I ett samhälle med allt högre tempo är det många som känner stress och oro. I Liberalerna vill vi därför satsa på att öka hälsa och välmående för alla i Hylte kommun.” Bild: Isabel Bark
”I ett samhälle med allt högre tempo är det många som känner stress och oro. I Liberalerna vill vi därför satsa på att öka hälsa och välmående för alla i Hylte kommun.” Bild: Isabel Bark

Att investera i barnens framtid är en prioritet hos L

Vi behöver fler duktiga lärare och Hylte skall vara den kommun som de söker sig till. Det skriver Fredrik Engberg (L) i debattserien Val 2022 Hylte.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vi vill gärna fortsätta i majoritet och fullfölja de satsningar inom bland annat skolan som vi genomfört under denna mandatperiod.

Nya Kråkbergsskolan, nytt Lärcentrum, renovering av Unnaryds skola, Kinnareds skola och ny förskola i Kinnared är de stora satsningarna. Vi har också tagit beslut om renovering av Torups skola och ny skola och förskola med tillhörande gymnastiksal i Landeryd.

När det gäller skolan och infrastrukturen vill vi fortsätta med att bygga mottagningskök och ny matsal och även ny gymnastiksal vid Elias Fries skola.

Inom äldreomsorgen vill vi öppna mottagningskök vid Sjölunda äldreboende för att slippa köra varm mat från Hyltebruk. Det kommer att öka kvaliteten på matupplevelsen.

Vi är även glada över att vi fått igenom fria kollektivresor för äldre över 75 år.

Infrastrukturen är en viktig del av samhället. Därför vill vi satsa på utbyggnad av fler cykelvägar samt driva på regionen om att bygga delförbifart för väg 150 i Torup.

Möjligheten till motion är viktigt. Därför har vi drivit på om upprustning av alla motionsslingor och att kommunen ser till att skapa samma förutsättningar för alla motionsslingor. Vidare vill vi att man bygger enklare utegym i anslutning till slingorna.

I ett samhälle med allt högre tempo är det många som känner stress och oro. I Liberalerna vill vi därför satsa på att öka hälsa och välmående för alla i Hylte kommun.

Lärarna har Sveriges viktigaste jobb. De ska rusta kommande generationer för livet och ge alla barn möjlighet att nå sina drömmars mål. I förskola och skola är det svårt att rekrytera pedagoger. Det är uppenbart att anställningsvillkoren sammantaget inte är tillräckligt bra.

De som arbetar beskriver en känsla av att inte räcka till för att möta barnens behov och ge dem den bästa starten i det livslånga lärandet. Vi behöver fler duktiga lärare och Hylte skall vara den kommun som de söker sig till. För att lyckas med det krävs att yrkets status ökar och att lärarlönerna höjs samt att det anställs mentorer som kan avlasta lärarna så att de får mer tid till undervisning.

Liberalerna betonar vikten av en jämlik förskola och skola, oavsett var i kommunen man bor.

Vi vill se tidiga stödinsatser för att alla barn ska ha möjlighet att lyckas i skolan. Därför är det viktigt att vi ökar elevhälsans, elevassistenternas och specialpedagogernas närvaro i förskola och skola.

För att gynna läsförståelse behövs fysiska läroböcker som komplement till digitala hjälpmedel. Att investera i barnens framtid är en prioritet hos Liberalerna och därför vill vi verka för att alla som arbetar med dem också har de bästa förutsättningar för att möta behoven.

Hälsofrämjande arbete är grunden, samt att rekrytera personal, som vill stanna kvar i vår kommun just för att de får rätt förutsättningar.

Vi vill satsa på en yrkesinriktad lärlingsutbildning med integrerad praktik.

Det är viktigt med grundläggande språkkrav för en anställning inom skola, vård och omsorg.

Fredrik Engberg (L)

Liberalerna Hylte