Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Målet för varje individ som bedöms arbetsför är att finna den snabbaste vägen från bidragsberoende till en anställning på den öppna arbetsmarknaden.” Bild: Johan Nilsson/TT
”Målet för varje individ som bedöms arbetsför är att finna den snabbaste vägen från bidragsberoende till en anställning på den öppna arbetsmarknaden.” Bild: Johan Nilsson/TT

Arbetslinjen tjänar Halmstad väl

Vi vet att utanförskap och bidragsberoende går i arv mellan generationerna. Därför är det så viktigt att barnen i Halmstad ser sina föräldrar gå till jobbet. Det skriver Christofer Lundholm (M).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

När en mandatperiod lider mot sitt slut och en ny står för dörren kan vi konstatera att arbetet som bedrivits med att stärka arbetslinjen i Halmstad gett resultat.

I fjol uppbar 708 hushåll försörjningsstöd och i år rör det sig om 636 hushåll vid samma tid. Det är ett tydligt trendbrott och en minskning av antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd med nästan 10 procent.

Under den gångna mandatperioden har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arbetat utifrån målet att stärka arbetslinjen i Halmstads kommun genom insatser som rustar individer i att nå en långsiktig etablering på den ordinarie arbetsmarknaden. I linje med målet har ett flertal förändringar gjorts.

Den tidigare arbetsmarknadsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har slagits samman. Med den förändringen har nya arbetssätt för att minska beroendet av försörjningsstöd möjliggjorts. Allt med målsättningen att korta vägen från bidrag till egenförsörjning.

Numera är det ett arbetsperspektiv som gäller i mötet med individerna som söker ekonomiskt bistånd. Fler individer bedöms arbetsföra och prövas mot arbetsmarknaden än vad som tidigare var fallet. Personer som ansöker om försörjningsstöd och beviljas får introduktion, via utbildning, praktik, språkutbildning, arbetsträning, coachning, studieplanering med mera. Det görs på heltid och är ett krav för att få försörjningsstöd. Det är några av de förändringar som gjorts under mandatperioden.

Målet för varje individ som bedöms arbetsför är att finna den snabbaste vägen från bidragsberoende till en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Utöver detta har det både fattats beslut kring och påbörjats insatser mot bidragsfusk. Denna typ av brott mot välfärden är förkastligt och ska om det upptäcks polisanmälas. Samtidigt är det också viktigt att den som gjort fel betalar tillbaka vad som orätt betalats ut. Här finns nu rutiner på plats. Glädjande är även att den nya moderatledda regeringen inrättar en utbetalningsmyndighet vars uppgift det blir att stävja bidragsfusk.

Antalet hushåll beroende av försörjningsstöd må minska, men ändå ökar kostnaderna. Detta kan enkelt härledas till och sammanfattas med den ökande prisbilden i samhällsekonomin. Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Då är det extra viktigt att fortsätta driva arbetslinjen i Halmstad och minska beroendet av försörjningsstöd. Något vi är överens om i det nya blocköverskridande samarbetet Ansvar för Halmstad där Moderaterna ingår.

Vi vet att utanförskap och bidragsberoende går i arv mellan generationerna. Därför är det så viktigt att barnen i Halmstad ser sina föräldrar gå till jobbet. Arbetslinjen är mångas möjlighet till ett liv på egna ben, till ett liv med egenförsörjning. Arbetslinjen tjänar Halmstad och kommunens medborgare väl.

Christofer Lundholm (M)

ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden