Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Barnmorskor är helt enkelt centrala för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa under hela livet och har genom historien varit en röst för kvinnans rätt till sin kropp." Bild: Lise Åserud / NTB scanpix / TT

Arbetar med kvinnors hälsa under hela livet

Både historien och internationella erfarenheter har lärt oss att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är allt för lätt att prioritera bort. Det skriver två företrädare från Vårdförbundet avdelning Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Den 5 maj var det internationella barnmorskedagen. Det är en dag då vi i Vårdförbundet särskilt vill lyfta fram det viktiga arbete för barns och kvinnors hälsa som barnmorskor utför.

Världshälsoorganisationen WHO har också utlyst 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år och slår fast att bristen på dessa viktiga professioner är ett hot mot den globala hälsan. Den här coronadrabbade våren är det viktigare än någonsin att lyfta betydelsen av det viktiga hälsofrämjande arbete som barnmorskor gör för landets alla kvinnor.

I region Halland bor ungefär 166 348 kvinnor och de har sannolikt någon gång under livet träffat en barnmorska som hjälpt dem med preventivmedel, kanske på en ungdomsmottagning, som genomfört gynekologisk cellprovtagning, abort, eller stöttat dem under en graviditet, förlossning och eftervård.

När klimakteriet inträffar fortsätter barnmorskan att ge stöd och hjälp. Det föddes barn förra året som sannolikt tryggt kommit till världen under överinseende av en barnmorska. Barnmorskor är helt enkelt centrala för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa under hela livet och har genom historien varit en röst för kvinnans rätt till sin kropp.

Globalt bedömer WHO att det behövs ungefär nio miljoner fler sjuksköterskor och barnmorskor för att nå Agenda 2030-målet om god hälsa för alla. Vårdförbundet instämmer och menar att även Sverige behöver fler barnmorskor för att nå målet ”en barnmorska – en förlossning”. WHO pekar ut fem områden där investeringar krävs för att förbättra sjukvården för alla;

• Investera i fler sjuksköterskeledda eller barnmorskeledda kliniker och möjliggör för dem att arbeta med sin fulla potential.

• Anställ fler specialistsjuksköterskor.

• Gör barnmorskor och sjuksköterskor till centrala funktioner i primärvården.

• Stöd sjuksköterskor och barnmorskor i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete.

• Investera i barnmorskors och sjuksköterskors ledarskap.

Vårdförbundet har drivit dessa frågor länge och kommer att fortsätta göra det, men vi kräver också bättre lön och arbetsvillkor. Det måste löna sig bättre än idag att akademiskt utbilda sig 4,5 år på universitet till ett livsviktigt legitimationsyrke.

Nu är allt fokus inställt på att bekämpa coronaviruset och dess effekter på människor, samhällsekonomin och vården. Alla anställda i vården anstränger sig till det yttersta och vi fackförbund stöttar våra medlemmar och tar facklig kamp för arbetsrättsliga regler så att medlemmarna inte far illa.

Men det kommer också en tid efter pandemin och då är det viktigt att de insatser vi gör under krisen inte skadar folkhälsan på längre sikt.

Vårdförbundet ser därför med oro på att vissa regioner ställer in screeningsverksamheten gällande gynekologiska cellprovsundersökningar, eller där tillgängligheten på ungdomsmottagningar försämras, vilket är särskilt illa när även gymnasieskolor håller stängt.

Barnmorskor flyttas från förebyggande och hälsofrämjande verksamheter för att täcka upp brister i andra delar av vården. Det är viktigt att bevaka att inte denna radikala omprioritering av personalresurser får större negativa konsekvenser på sikt, särskilt som både historien och internationella erfarenheter lärt oss att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är allt för lätt att prioritera bort.

Vårdförbundet vill därför särskilt lyfta fram alla barnmorskor som gör avgörande insatser för att främja hälsa för Sveriges kvinnor under hela livet.

Margot Kamruddin

tillförordnad ordförande i Vårdförbundet avdelning Halland

Susanne Persson

styrelseledamot och barnmorska i Halland