Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Höj lönen inom de kvinnodominerande yrkena såsom vården, barnomsorgen och i det sociala arbetet.” Bild: Privat
”Höj lönen inom de kvinnodominerande yrkena såsom vården, barnomsorgen och i det sociala arbetet.” Bild: Privat

Anställ fler lärare och fler assistenter

Utbilda våra tjänstemän, politiker, skolpersonal samt barn om de planetära gränserna, klimatkrisen, miljöförstöringen och vikten av den biologiska mångfalden. Det skriver Julia Kabell (V) i debattserien Val 2022 Hylte.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vänstern Hylte arbetar brett för ett rättvist, jämlikt och solidariskt Hylte. Ett Hylte för alla.

Läget för vår planet är akut. Vi vuxna i dag avgör vilken framtid som väntar våra barn, barnbarn och livet på planeten i det stora hela. För att rädda den biologiska mångfalden, miljön och klimatet behöver vi alla göra mycket mer. I kommande mandatperiod kommer vi arbeta för att Hylte tar tjuren vid hornen. Några konkreta lösningar följer här:

• Utbilda våra tjänstemän, politiker, skolpersonal samt barn om de planetära gränserna, klimatkrisen, miljöförstöringen och vikten av den biologiska mångfalden. Med rätt kunskaper kan varje anställd utifrån sin roll se hur den kan påverka arbetet i rätt riktning. Erbjud en bonus till de som efter utbildningen lyckats implementera klimatarbetet i sin verksamhet.

• Kommunen ska främja ekologisk och lokal matproduktion.

• Hylte kan profilera sig som en ekofriendly kommun genom att aktivt stötta klimatsmarta företag, innovationer och åtgärder.

• Avlägsna mikroplaster i Jakobs sjö!

• Behålla HNJ-banan.

• Förgröna alla skolgårdar.

• Återställ utdikade våtmarker.

Kulturen är en viktig del av samhället, den speglar sin samtid och är en avgörande del av en demokrati. Kultur på landsbygden är en mänsklig rättighet och bidrar till att hålla hela landet levande. Vänstern i Hylte vill främja kulturen:

• Gör Forum till kulturhus med scen, bio, utställningslokal, dansskola, konsertlokal och andra föreningsaktiviteter.

• Ökade anslag – för ett välutvecklat kulturliv i hela kommunen.

Varje barn ska ses och lyftas efter sina egna förutsättningar. Skolan ska möta varje barns behov av kreativ utveckling och trygghet:

• Bevara Rydö skola – nedläggning av landsbygdsskolor är det mest effektiva sättet att döda en bygd på.

• Förskola – mindre barngrupper och mer utomhuspedagogik i våra verksamheter.

• Anställ fler lärare och fler assistenter. På detta sättet undviker vi stressade arbetsplatser och sjukskrivningar på grund av utmattning.

Kvinnor och män ska ha jämlika villkor i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. För att uppnå ett jämlikt samhälle måste vi börja hos de små. Inför obligatorisk jämställdhetsfortbildning för personal på både skola och förskola.

• På jobbet – lika lön för lika arbete. Utbilda jämställdhetsambassadörer på alla kommunens arbetsplatser.

• Höj lönen inom de kvinnodominerande yrkena såsom vården, barnomsorgen och i det sociala arbetet.

Kroppen och själen behöver tid för återhämtning och reflektion. Stress och utmattning blir en alltmer utbredd samhällssjukdom. Motverka detta genom:

• Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Starta inom omsorgen på prov. Väntat resultat: Färre sjukskrivningar, fler arbetstillfällen, tryggare miljö och gladare befolkning.

• Satsa på förebyggande arbete inom elevhälsan. Ge barnen rätt verktyg till att hantera sociala medier, minskad skärmtid med mera.

• Utveckla Hyltes naturvärden genom att gynna friluftsliv och grön hälsa. Bevara kommunens skogsinnehav till rekreation genom att undvika skogsbruk med ekonomisk vinning.

• Inga vinster i välfärden! Vård efter behov och inte efter tillgångar. Bra mat, god utemiljö inom äldreomsorgen och motverka ensamhet bland äldre genom större resurser. Bättre villkor för personal.

Julia Kabell (V)

Vänsterpartiet Hylte