Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
”Det är en långsiktig ambition från den styrande majoriteten att stärka upp psykiatrin.” Bild: Lasse Edwartz

Alliansen satsar på psykiatrin

Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Trycket på inte minst barn- och ungdomspsykiatrin är högt. Därför gör vi en satsning på psykiatrin på 25 miljoner kronor. Det skriver fyra företrädare för Alliansen i Region Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Detta är inget vanligt år. De ekonomiska förutsättningarna är osäkra. Pandemin har i gjort det omöjligt att göra långsiktiga bedömningar av ekonomin.

Pandemin har hittills kostat Region Halland över 60 miljoner kronor. Kollektivtrafiken blöder ekonomiskt och kan sluta med ett underskott på över 200 miljoner kronor.

Exakt hur stor ersättningen blir från staten vet vi inte i dagsläget. Förhoppningsvis ger statsbudgeten i september fler svar.

Därför valde Hallandsalliansen att låta budget 2021 i stort sett följa budgeten för 2020 med ett stort undantag. Alliansen gör en stor satsning på psykiatrin som tillförs 25 miljoner kronor.

Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Trycket på inte minst barn- och ungdomspsykiatrin är högt.

Pandemin har skapat ensamhet och ångest som kan innebära att fler mår dåligt och behöver hjälp.

De satsningar som görs i nästa års budget har dock inget med pandemin att göra. Det är en långsiktig ambition från den styrande majoriteten att stärka upp psykiatrin.

Nu har regionen beslutat att med start första kvartalet 2021 införa något vi kallar ”En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa”

Man ska inte skickas runt till olika vårdgivare. Vid psykisk ohälsa hos barn och unga finns ett telefonnummer för rådgivning och tidsbokning.

Barn och unga ska ges en tillgänglig, patientsäker, effektivt och jämlikt omhändertagande på rätt vårdnivå.

Man ska få tillgång till vård och behandling, i rätt tid och på rätt vårdnivå. Med ”rätt tid” menas att familjen får en överenskommen tid direkt i telefonen utifrån identifierat behov och funktion. Med ”rätt vårdnivå” menas att barnet/ungdomen och familjen lotsas till den verksamhet som har uppdraget för målgruppen.

Det innebär att den så kallade BUP-linjen och närsjukvårdens verksamhet, barn- och ungdomars psykiska hälsa, försvinner och ersätts med denna nya verksamhet.

För att driva denna verksamhet tillförs psykiatrin 10 av de 25 miljoner kronor som vi satsar på och tar även över de pengar närsjukvården haft för sin verksamhet.

Målet i samhället måste vara att fler mår bättre och inte ska känna oro och ångest. Men när man behöver hjälp ska det finnas en trygg, tillgänglig vård som kan nås på ett enkelt sätt.

Mikaela Waltersson (M)

Helene Andersson (C)

Benny Strandberg (KD)

Tommy Rydfeldt (L)