Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
"I fallet med Tylösandsterrassen handlar det om en önskan att där låta finnas ett utomhusgym, öppet dygnet runt, kostnadsfritt för alla." Bild: Anna-Karin Forsberg

Alliansen säger ja till Tylösandsterrassen

Vi ser Tylösandsterrassen, dit man kommer kunna ta sig ut till med rullstol från Prins Bertils stig, som en klok investering som utvecklar området och förenklar en stund vid havet för fler. Det skriver tre företrädare för Alliansen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

När kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträder den 4 februari finns ett ärende som vid första anblicken kan verka oansenligt och närmast som ett formaliabeslut. Det handlar om överföring av redan beslutad budget för Tylösandsterrassen.

Tre miljoner kronor ska överföras till teknik- och fritidsförvaltningen för anläggande av en mötesplats vid havet med plats för aktiviteter, där restaurang Salt tidigare låg.

Ytan ska iordningställas, beläggas samt utrustas med staket, belysning samt vädertåliga möbler. Beslutet om de tre miljoner kronorna togs i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv 2018 och är alltså ingen nyhet.

Att projektet genomförs först nu har förklarliga skäl då restaurangverksamhet bedrivits på platsen till och med sommaren 2019. Texten i kommunfullmäktiges beslut är tydlig: ”Så snart restaurangverksamheten är flyttad från Tylösandsterrassen kommer kommunen också att skapa en yta för rekreation och spontanaktiviteter på platsen. Området ska vara tillgängligt för alla.”

För Alliansen är det viktigt att ha ett tillgänglighetsperspektiv i utvecklingen av vår kommun. Personer med funktionsvariationer ska ha möjlighet att ta sig till och använda mötesplatser och rekreationspunkter. Vi ser därför Tylösandsterrassen, dit man kommer kunna ta sig ut till med rullstol från Prins Bertils stig, som en klok investering som utvecklar området och förenklar en stund vid havet för fler.

När lokala företag och entreprenörer kliver fram med idéer för att ytterligare höja ett områdes attraktivitet ser vi i Alliansen mycket positivt på det. I fallet med Tylösandsterrassen handlar det om en önskan att där låta finnas ett utomhusgym, öppet dygnet runt, kostnadsfritt för alla och där entreprenören själv bekostar bygglov, hyra för platsen fastställd i ett tidsbegränsat avtal, och själva redskapen i gymmet.

Det går en tydlig ideologisk skiljelinje mellan oss och Socialdemokraterna i frågan om ifall privata initiativ ska kunna ta en roll i utformningen av vår offentliga miljö. I Halmstad har vi en tradition av att i mycket hög grad bekosta allt med skattemedel.

Samtidigt finns det gott om exempel från andra kommuner på hur näringslivet på olika sätt ges möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av den offentliga miljön. Detta arbetssätt vill vi utveckla även i Halmstad – och det har också kommunfullmäktige ställt sig bakom.

Vi ser det som viktigt att respektera fattade beslut och kommer därför agera som sig bör på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde. Ja, till att i enlighet med det kommunfullmäktige redan beslutat låta anlägga en Tylösandsterrass tillgänglig för alla.

Jenny Axelsson (C)

ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Halmstad

Carl-Johan Berthilsson (M)

1:e vice ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Halmstad

Christofer Lundholm (M)

ledamot kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Halmstad