Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Vi vill se en kollektivtrafik och transportsystem som är hållbart över tid, skriver Anna Roos (C), Oppositioinsråd och gruppledare för Centerpartiet i Hylte Kommun samt Malin Svan (C), Kretsordförande Centerpartiet i Hylte. Bild: Fredrik Almryd
Vi vill se en kollektivtrafik och transportsystem som är hållbart över tid, skriver Anna Roos (C), Oppositioinsråd och gruppledare för Centerpartiet i Hylte Kommun samt Malin Svan (C), Kretsordförande Centerpartiet i Hylte. Bild: Fredrik Almryd

Alla Hyltes invånares behov är viktiga

Kollektivtrafiken ska vara samordnad så att så många orter i kommunen som möjligt knyts samman.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Just nu pågår en stor diskussion om HNJ-banans vara eller inte vara. Diskussionen är föranledd av utspel från den politiska ledningen Framtid Hylte 2.0 med socialdemokraten Ronny Löfquist i spetsen. Att göra som Framtid Hylte 2.0 kategoriskt uttala att inte kommunicera med Region Halland kring annat än kollektivtrafik, kan vi inte ställa oss bakom.

Vi har för många viktiga samverkansområden som kräver fortsätta samtal så som; satsningar på barn – och ungdomars psykiska hälsa, I väntan på ambulans, samverkan kring utskrivningsklara patienter, trygghetsfrågor, språkstart, utveckling av Bonadsmuseet och Into the woods – ja listan kan göras hur lång som helst. För Centerpartiet i Hylte är alla invånares behov viktiga när det gäller samverkan med Region Halland.

En översyn av kollektivtrafiken i hela Halland pågår, med anledning av de stora inkomstbortfall som Coronakrisen medfört. Den särskilda satsningen på Halmstad-Nässjö Järnväg ska utvärderas. Vid ett möte mellan Hyltes och Halmstads kommuner och Region Halland lyftes ett antal frågor som behöver belysas ytterligare.

För Centerpartiet i Hylte är följande punkter viktiga när det gäller kollektivtrafik till och från Hylte kommun:

• Hyltes invånare, studerande och arbetskraft behöver erbjudas ett gott utbud av kollektivtrafik till och från Halmstad, Smålandsstenar- och vidare mot Gislaved/Värnamo, Falkenberg – mot Göteborg.

• Utbudet behöver ha en god turtäthet med timmestrafik eller tätare för att tillgodose arbets- och studiependling. Det bör finnas anknytningar även på kvällstid och helg då många i vår kommun arbetar skift.

• Gällande restid så är resan från dörr till dörr (hemmet – arbetsplatsen/skolan) det avgörande tillsammans med turtätheten.

• Kollektivtrafiken ska vara samordnad så att så många orter i kommunen som möjligt knyts samman.

• Ett bra utbud av anropsstyrd trafik bör finnas till de orter som inte nås av linjeutbudet.

• Goda förbindelser till Södra Stambanan för resande mot Stockholm och de studentstäder som ligger på vägen, samt de småländska studentstäderna. Det ska vara möjligt att ta sig till Stockholm för arbetsresor utan att behöva nyttja flyget.

• Hylte har ett starkt näringsliv och finns i småföretagarbältet. Ett differentierat transportsystem krävs både för gods och anställda. Vi vill se en större andel av godset till, från och genom Hylte kommun på räls.

• Valfrihet – att kunna välja att åka kollektivt inte behöva åka bil eller att kunna åka bil en del av sträckan och vara säker på att bilen står tryggt på en parkering vid kollektivtrafikstråket.

Vi vill se en kollektivtrafik och transportsystem som är hållbart över tid. Både för dem som åker, för ekonomin och för miljön. Halmstad-Nässjö Järnväg är viktig för den spårbundna godstrafiken. Dock är det en nackdel att banan inte är elektrifierad utan tågen drivs av diesel, vilket måste åtgärdas för att vara ett fullgott klimatsmart transportslag.

Dessa viktiga frågor löses bäst genom att samtala med varandra, föra fram argument och utreda frågor som inte belysts tillräckligt. Att sprida rykten och bara lyfta delar av en helhet är inte ett seriöst sätt att föra Hylte kommuns talan. Vi kommer inte medverka till beslut som försämrar för Hyltes invånare och näringsliv.

Anna Roos,

Oppositioinsråd och gruppledare för Centerpartiet i Hylte Kommun

Malin Svan,

Kretsordförande Centerpartiet i Hylte