Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Långtidsverkande preventivmedel är de allra mest effektiva och ger en risk för oönskade graviditeter på långt under 1 procent." Bild: OLA TORKELSSON / TT

Aborter kan minskas med mer kunskap

Lägger vi resurser på rådgivning om spiral och p-stav samt sätter in spiral tidigt efter abort så minskar vi antalet aborter. Det skriver en rad läkare verskamma inom obstetrik och gynekologi.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Den fria aborträtten är något vi är stolta över. För oss är det självklart att varje kvinna bestämmer över sin egen kropp. Sverige ligger klart högst i Norden vad gäller antalet aborter per 1 000 kvinnor. Totalt 45 procent av aborterna i Sverige görs av kvinnor som tidigare gjort en abort vilket också är en klart högre andel än i våra grannländer. Det skulle inte behöva vara så. Med enkla insatser kan vi förändra detta.

När vården levereras via snabba besök på drop-in mottagningar eller blir digital med receptförskrivning via telefon och nätet, erbjuds inte alla kvinnor de effektivaste preventivmedlen eftersom insättning av spiral kräver ett fysiskt besök. Det behöver vården ta på allvar. Vi har nu tagit fram nya målvärden som fokuserar på god rådgivning och bättre arbetsrutiner för kvinnors bästa.

Sverige har en unik tillgång till ungdomsmottagningar och subventionerade preventivmedel, vilket är bra. Statistik från Socialstyrelsen visar glädjande nog att antalet aborter minskat bland yngre kvinnor. Minskningen beror på ökad användning av långtidsverkande preventivmedel om än från mycket låga nivåer.

Användningen var bara 10 procent i Halland 2012. 2018 har användningen ökat till 30 procent i gruppen 20–24 år men bara till 18 procent i gruppen 25–29 år. Det är en positiv utveckling men fortfarande finns mer att göra. Målvärdet för användning av långverkande preventivmedel är 40 procent i denna grupp.

Region Halland behöver ta tag i detta, det är en viktig hälsofråga för kvinnor. Långtidsverkande preventivmedel är de allra mest effektiva och ger en risk för oönskade graviditeter på långt under 1 procent. I jämförelse är risken med p-piller upp mot 100 gånger högre då det är lätt att glömma bort att ta pillren. Det är även viktigt att sprida kunskap om att spiral och p-stav är de preventivmedel kvinnor är mest nöjda med.

Med god information slår vi hål på gamla myter om spiralanvändning som att det inte passar för unga kvinnor. Dessa myter har hängt med sedan 1980-talet och leder till obefogad rädsla.

Lägger vi resurser på rådgivning om spiral och p-stav samt sätter in spiral tidigt efter abort så minskar vi antalet aborter. Vårdens ersättningssystem behöver anpassas till de nya målvärdena så att vården får tid att ge kvinnor välfungerande lösningar.

Att inte följa evidensbaserade målvärden är på gränsen till oetiskt och innebär en nedprioritering av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Kvinnor i Halland är värda bättre.

För arbetsgruppen för familjeplanering (FARG) inom Sveriges förening för obstetrik och gynekologi

Ann Johansson

mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnokliniken Varberg, Hallands Sjukhus

Kristina Gemzell

professor, överläkare, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Jan Brynhildsen

professor, överläkare, Linköpings Universitetssjukhus

Helena Kopp Kallner

docent, överläkare, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Ingrid Sääv

med dr, överläkare, Mälarsjukhuset, Eskilstuna