Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Samtidigt finns det fler fantastiska ambassadörer som sätter Hylte på kartan. Vi har Hylte/Halmstad volley som med sina dubbla SM guld på dam- och herrsidan som blev historiska under året.” Bild: Roger Larsson
”Samtidigt finns det fler fantastiska ambassadörer som sätter Hylte på kartan. Vi har Hylte/Halmstad volley som med sina dubbla SM guld på dam- och herrsidan som blev historiska under året.” Bild: Roger Larsson

2021 har varit ett framgångsrikt år för Hylte

Runt om i Hylte sker det varje dag stora som små händelser som gör Hylte till den fantastiska kommun som det är. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla er alla. Det skriver Ronny Löfquist (S) och kommunchefen Emma Gröndahl.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Hylte kommun är årets kommun 2021. Utmärkelsen tilldelas den kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för balans mellan tätort och landsbygd och som har ett tydligt ställningstagande att alla områden i en kommun behöver utvecklas för att hela kommunen ska leva.

Alla våra kommuninvånare, föreningar, företag och kommunens anställda har bidragit till utmärkelsen som vi tillsammans ska känna en stor stolthet och glädje över.

2021 har varit ett väldigt framgångsrikt och positivt år för Hylte kommun och det är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att utveckla kommunen.

Skolan är en av kommunens viktigaste verksamheter. Det är där vi skapar förutsättningarna för nästa generation barn och ungdomar. Utöver att bygga och renovera våra skolor har vi ett stort fokus på att höja kunskapsnivån. Glädjande nog fortsätter skolresultaten att stiga.

Vi har under flera år sett en höjning av meritvärdet vilket indikerar att kunskapsgrunden ständigt ökar hos våra ung¬domar och att de satsningar som kommunen gör har fett resultat. Detta bekräftas även i Lärarförbundets ranking av skolkommuner där Hylte klättrar hela 66 placeringar.

Arbetslösheten faller kraftigt vilket innebär att fler och fler kommuninvånare får egen försörjning. Faktum är att arbetslösheten har minskat mest i Hylte av samtliga kommuner i Halland och är nu lägre än den var innan pandemin slog till.

En viktig förklaring är den höga aktiviteten inom vårt näringsliv som skapar nya arbetstillfällen. Samtidigt är vi framgångsrika i just samverkan med företagen för att exempelvis skapa utbildningar som är anpassade efter det lokala näringslivets behov.

Hylte kommuns befolkning har ökat när fler och fler upptäcker fördelarna med vår kommun. Arbetet för att skapa attraktiva boendemiljöer i våra tätorter såväl som på landsbygden har gett resultat.

Nya detaljplaner har lett till nyproduktion av hyresrätter och försäljning av nya villatomter. Detta samtidigt som våra mäklare på orten vittnar om högre priser och snabbare försäljningar på fastighetsmarknaden. Kommunens projekt för att matcha tomma hus på landsbygden med personer som vill flytta till Hylte har utvecklats väl. Hittills har 10–12 hus gått från att vara öde till hem för nya kommuninvånare.

Under det kommande året kommer vi vid olika tillfällen lyfta det faktum att vi är årets kommun. Samtidigt finns det fler fantastiska ambassadörer som sätter Hylte på kartan. Vi har Hylte/Halmstad volley som med sina dubbla SM guld på dam- och herrsidan som blev historiska under året.

Dagens industris utmärkelse ”Årets resmål” hittar ni på Knystaforsen i Rydöbruk, vinnaren av ”Hela Sverige bakar” kommer från Drängsered och på Örnaskolan i Hyltebruk hittar ni Hallands bästa lärare.

Runt om i Hylte sker det varje dag stora som små händelser som gör Hylte till den fantastiska kommun som det är. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla er alla – både medborgare, företag, föreningar men också medarbetare som med stor kompetens och ett brinnande engagemang gör denna kommun till en bättre plats att leva och bo på varje dag, året om.

Ronny Löfquist (S)

kommunstyrelsens ordförande

Emma Gröndahl

kommunchef, Hylte kommun