Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”ÖP:n pekar ut var och hur kommunen ska utvecklas. Det är viktigt att det finns ett sådan dokument på plats för att skapa tydlighet, både för invånare och näringsliv.” Bild: Jari Välitalo
”ÖP:n pekar ut var och hur kommunen ska utvecklas. Det är viktigt att det finns ett sådan dokument på plats för att skapa tydlighet, både för invånare och näringsliv.” Bild: Jari Välitalo

Översiktsplan 2050 – detta vill KD

Vi tror inte att man löser segregationsproblem enkom genom att bygga hyresrätter i de västra delarna. Det skriver företrädare för Kristdemokraterna i Halmstad om förslaget till ny översiktsplan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Samrådstiden är sedan en tid avslutad och politiken har nu haft möjlighet att ta del av inkomna synpunkter.

Kristdemokraterna har aktiverat en intern arbetsgrupp som har arbetat fram våra ändringsförslag till ”Översiktsplan 2050” (benämns ÖP vidare i texten). Det reviderade ÖP-förslaget ska antas först efter sommaren, men vi vill redan nu offentliggöra våra ändringsförslag.

Samhällsplanering ska alltid ske genom en sund avvägning mellan förnyelse och bevarande. Samtidigt som vi behöver bygga och utveckla våra städer måste också hänsyn tas till omgivningarna. Förvaltarskapstanken är en bärande del i den kristdemokratiska ideologin. Det betyder att vi har i ansvar att planera klokt, inte bara för oss själva utan även för kommande generationer.

Vi blundar inte för att det finns segregationsproblem i Halmstad. Vi står bakom att när nya bostadsområden planeras, så ska det finnas blandade upplåtelseformer.

Vi tror däremot inte att man löser segregationsproblem enkom genom att bygga hyresrätter i de västra delarna. Frågan är mycket mer komplex än så.

Vi vill utveckla arbetet med att stärka de så kallade socioekonomiskt svaga områdena. Vi vill ge fler möjlighet att göra bostadskarriär och kunna äga sitt boende även i de östra delarna.

ÖP:n pekar ut var och hur kommunen ska utvecklas. Det är viktigt att det finns ett sådant dokument på plats för att skapa tydlighet, både för invånare och näringsliv.

Mycket av planeringen bygger dock på prognoser och det finns inget exakt facit på hur befolkningsutvecklingen kommer te sig framåt. Vi vet till exempel inte hur pandemiåret kommer påverka människors flyttmönster framöver när digitala arbetssätt har utvecklats på ett nytt sätt. Omvärlden kan förändras och det är därför viktigt att ÖP:n får vara ett levande dokument som går att justera.

För oss är 150 000 invånare ingen målsättning. Vi behöver däremot ta höjd i planeringen för att Halmstad är en attraktiv tillväxtkommun, vilket i grunden är positivt.

Utifrån detta följer här våra ändringsförslag:

• Ingen bebyggelse i föreslagna områden i Frösakull. Vi vill istället möjliggöra mindre bebyggelse vid Champinjonodlingen.

• Att marken (kallad H3) i Tylösand används till att möjliggöra för ”Utopiabyn”, som syftar till att skapa god livskvalitet för seniorer genom ändamålsenliga bostäder och miljö med närhet till natur, sociala kontakter och vård och omsorg.

• Ingen bebyggelse i Eketångaskogen.

• Utreda möjligheten att skyndsamt flytta reningsverket på Söder till förmån för smakfull bostadsbebyggelse och rekreationsområde på platsen.

• Sedan tidigare motsätter sig KD bro- och vägbygget över Nissan som kommer leda tung trafik genom intilliggande bostadskvarter och bygga oönskade barriärer mot kusten. Vi föreslår istället en långsiktigt hållbar tunnellösning.

Ella Kardemark (KD)

kommunråd

Dennis Lyderik (KD)

ledamot LBVA

Magnus Hedman (KD)

ledamot teknik- och fritidsnämnden

Björn Ericson (KD)

kommunrevisor