Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Ska man därför se hotellet med sina kommersiella krav och förutsättningar endast som en nödvändig påbyggnad på ett ’Kulturens hus’?” Bild: White arkitekter
”Ska man därför se hotellet med sina kommersiella krav och förutsättningar endast som en nödvändig påbyggnad på ett ’Kulturens hus’?” Bild: White arkitekter

Är det främst konferensdeltagare hotellet ska betjäna?

Inför folkomröstningen om hotellet skulle det vara av stort värde om lokalpolitiker med olika åsikter och djupare insikter i hotellfrågan deltog i HP:s debatt. Det skriver Per Herrström.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Nyligen publicerade Riksrevisionen sin rapport ”På skakig grund, beslutsunderlag inför stora reformer” (RiR 2022:15). Där granskas regeringens propositioner bakom de 25 beloppsmässigt största reformerna under åren 2000–2017. Granskningen tar sikte på riktlinjer för problembeskrivning, eftersträvade mål och effekter, konsekvensanalyser och kostnadsberäkningar.

Rapporten innehåller förbluffande många kritiska anmärkningar avseende grundläggande delar av stora beslut om statens inkomster och utgifter.

Riksrevisionen konstaterar att det finns stort utrymme för betydande förbättringar. Den generella slutsatsen är att reformförslagen alltför sällan uppfyller de krav man kan ställa, för att underlaget kan anses vara välgrundat och väl analyserat. I mer än hälften av fallen bedömer man att det saknas en tillfredsställande beskrivning av reformernas förväntade mål eller effekter.

Således dyster läsning om brister i statens hushållning under både röda och blåa regeringar i vår närtid.

Vågar man mot den här bakgrunden hoppas att stora kommunala projekt i Halmstad beslutas med bättre underlag än vad den statliga apparaten förmår åstadkomma. Det ligger nära till hands att tänka på Österskansprojektet. Dess presentation på kommunens hemsida med länkar till olika underlag är utan tvekan ambitiös, men är kanske otydlig på några viktiga punkter.

Behovet av hotell i stadskärnan? Det beskrivs att en hotellbyggnad planerades redan 2010 men avbröts efter några år på grund osäkerhet om hotellmarknadens utveckling. Här borde finnas en uppdatering, som visar hur man nu beräknat behovet av hotellkapacitet i Halmstads stadskärna i den nära framtiden.

Hotellgästerna? Vilka kategorier av hotellgäster syftar projektet att locka till Halmstad? Vilka attraktioner i stadskärnan ska locka till exempel turister att välja Österskans framför andra befintliga hotell i Halmstad med omnejd. Är de hotellen för få? Antalet turister i Halmstad är rimligen störst under sommaren med möjlighet för bad och golf. Hur möter ett hotell i stadskärnan konkurrensen med strand- och golfnära hotell.

Efter kommunala beslut om utbyggnad av köpmarknader utanför stadskärnan förefaller numera varuhandeln i centrum ha stora svårigheter att klara sig. Är tanken att den vitaliseras av uppförandet av ett hotell på Österskans? Förmodas dessutom stadskärnans kommers att utvecklas och blomstra på ett sätt som lockar ytterligare hotellgäster.

Konferenser? Det framgår också i presentationen av Österskansprojektet att konferenslokalerna i Halmstad teater är dåligt använda. Beror det på att de befintliga lokalerna är otidsenliga eller finns i själva verket inget behov av konferenslokaler i centrala Halmstad?

Hur har man beräknat det framtida behovet av konferenslokaler i centrala Halmstad? Hur bedöms pandemin och liknande framtida smittspridning påverka detta behov med tanke på utvecklingen av alternativa mötesformer? Är det främst konferensdeltagare hotellet ska betjäna?

Kulturell bastion? Projektbeskrivningen av Österskans framhåller att området har förutsättningar att utvecklas till en kulturell knutpunkt med stadsbiblioteket, teatern och noll-tre-fem i omedelbar närhet. Är detta själva kärnan och syftet med projektet? Ska man därför se hotellet med sina kommersiella krav och förutsättningar endast som en nödvändig påbyggnad på ett ”Kulturens hus”?

Inför folkomröstningen skulle det naturligtvis vara av stort värde om lokalpolitiker med olika åsikter och djupare insikter i hotellfrågan deltog i HP:s debatt, så att inte dess politiske redaktör lämnas ensam på barrikaden.

Per Herrström

Halmstad