Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Är vi redo för fortsatt höjda vattennivåer?

Med ökad uppvärmning stiger vattennivåerna. Nu vill Klimataktion Halmstad att politikerna tar klimatförändringarna på allvar.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 10/6. Den globala uppvärmningen går allt fortare. Redan nu plågas stora delar av världen av ett klimat som gått ur led, med svår torka, extrema översvämningar och våldsamma orkaner. Isen i Antarktis och Arktis smälter fort, vilket medför ökad havsnivå.

Vidare läcker därmed metangas, mycket värre än koldioxid, ut i atmosfären och i sin tur påverkar växthuseffekten ännu mer vilket inte är medräknat i IPCC klimat modeller.

Det är alltså ett mycket allvarligt läge.

Hotet i Sverige kommer främst från havet och vattendragen. Både Myndigheterna för samhällsskydd och beredskap (MSB) och de olika länsstyrelserna har upprättat listor med de aktuella översvämningsriskerna. 18 områden med betydande risk för översvämningar och 78 vattendrag med stor risk för översvämningar utpekas, däribland Nissan och Suseån i vårt närområde.

Naturligtvis kommer tusentals fastighetsägare att drabbas allvarligt av detta. Många har redan drabbats. En betydande värdeminskning på fastigheterna blir också följden.

Ett flertal kommuner har börjat valla in de kritiska områdena men det återstår mycket.

Hur långt har Halmstads kommun kommit i arbetet med beredskaps- och åtgärdsplaner?

Det finns all anledning att fråga sig vilket ansvar stat och kommun har och vill ta på sig för att motverka framtida översvämningar. En nationell samordning verkar saknas. Vilket ansvar tar försäkringsbolagen och fastighetsägarna själva?

Det är mycket viktigt att staten och politikerna agerar betydligt mer kraftfullt i arbetet med de tilltagande klimatförändringarna. Förmodligen går verkningarna inte att stoppa helt.

Däremot bör det gå att fördröja processen något ifall världens ledare kan komma överens om olika insatser mot klimatförändringarna.

Politikerna måste ta sitt ansvar!

Torbjörn Johansson

Bertil Nilsson

Klimataktion Halmstad

Debatt