Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Välmeriterad. Pär Hylander har tagit så många SM-guld i pistolskytte att fingrarna inte räcker till för att räkna dem alla.

Sportskytteklubb hotas av EU-lag

Laholms pistolskytteklubb kan gå i graven om EU-kommissionen får igenom sitt nya vapendirektiv. Det tror föreningens ordförande som menar att det får stora konsekvenser för alla sportskyttar och jägare.

Terrornoja. Det tror Pär Hylander, ordförande i Laholms pistolskytteklubb, att EU-kommissionen drabbats av när de nu i rask takt försöker jobba in ett nytt vapendirektiv. Förslaget slår bara mot de redan laglydiga vapenägarna, anser han.

– Det blir nog ingen pistolskytteklubb kvar om förslaget går igenom. Direktivet är några år gammalt men som man dammat av i och med de hemska händelserna i Paris, säger Pär Hylander och menar att förslaget har nog en god avsikt men missar målet helt.

– Syftet är nog att minska terrorism och kriminell användning av vapen, vilket är bra. Det som slår fel är att legalt ägda vapen inte förekommer i de sammanhangen, utan det är illegalt insmugglade före detta militära vapen som är aktuella. Förslaget är ett slag i luften och kommer inte ha någon effekt mot terrorism, säger Pär Hylander.

I dagarna går remisstiden på vapendirektivet ut. Både sportskytteförbund och jägarorganisationer har försökt påverka politiker för att de ska förstå vidden av förlaget som påverkar samtliga av Sveriges runt 600 000 vapenägare.

– Förslaget är luddigt formulerat men att allt skytte med självomladdande mekanismer till gevär försvinner är ingen tvekan. Sedan kan tolkningen göras att så gott som allt pistolskytte också förbjuds, säger han.

Bland de drygt 50 aktiva medlemmarna i Laholms pistolskytteklubb uppger Hylander att samtliga har pistoler som är självomladdande, vilket är den typ som med EU-förslaget skulle bli otillåtna. Bland pistolsportskyttar i hela landet uppger Pär Hylander att det är runt 98 procent som använder vapen med sådan mekanism och tror att hela den föreningsverksamheten i riket kommer att påverkas.

– Det som är tråkigt ut ett samhällsperspektiv är att det kommer gå åt mycket resurser att implementera detta om lagen genomförs, säger Pär Hylander.

Av de runt 300 000 jägare som löser statligt jaktkort varje år för att få jaga är en vapengarderob på runt 3–4 vapen vanligt. Vapentillstånd för jaktvapen är inte tidsbegränsade i dag men det nya förslaget anser att licensen ska gälla i maximalt fem år.

– Vi har sett i många år hur polismyndigheten har haft problem att hantera licensansökningar och haft långa handläggningstider. Med tidsbegränsningar på alla vapen kommer det administrativa arbetet för polisen att öka ytterligare, fortfarande till ingen nytta alls när lagliga vapen för det mesta inte används vid brott, säger han.

Om vapendirektivet införs och slår sönder idrotten och jakten måste också vapnen omhändertas då det inte längre finns lagliga användningsområden för dem.

– Äganderätten är väl skyddad i grundlagen. Skulle själv-omladdande vapen bli förbjudna skulle staten troligtvis få lösa in dessa. Det skulle bli rätt häftiga summor, det är sannolikt miljardbelopp från skattepengarna. Att stressa igenom en lagförändring som EU-kommissionen försöker göra nu är aldrig bra, säger Pär Hylander.