Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Ragn-Sells vill driva Kistingedeponin

Nu ger sig ännu en avfallsjätte in i kampen om att få driva den nya deponi- och återvinningsanläggningen på Kistinge. Ragn-Sells är därmed det tredje företaget på listan.

HP lyckades under fredagen inte komma i kontakt med ansvariga vid Ragn-Sells. Men i Rådhuset damp det med morgonposten ner ytterligare en intresseanmälan.

"Ragn-Sells, som redan har verksamhet i Halmstad och önskar utveckla denna, får härmed anmäla sitt intresse att arrendera och driva de nu ifrågavarande deponierna", skriver Johan Nilsson, chef för företagets produktledning i Sollentuna.

Han och företaget begär dels att få ta del av förutsättningarna för den planerade nya deponin på Kistinge, dels få tillräckligt med information från kommunen för att företaget ska kunna lämna in ett anbud på den nya verksamheten.

Därmed växer kön av företag som vill etablera sig i det nya avfallsområdet på Kistinge.

Kommunstyrelsen har ju som HP berättat tidigare redan beslutat att under hösten inleda förhandlingar om markarrende endast med Stena Recycling. Avsikten är att teckna ett mångårigt arrendeavtal med Stena som inkluderar samtliga Stenas befintliga deponier samt den nya deponi som håller på att miljöprövas enligt miljöbalken.

Att endast Stena får komma till förhandlingsbordet försvaras av kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) med att Stena sedan lång tid tillbaka finns i området och att företaget begärt att få ny industrideponiyta för att kunna utöka sin verksamhet.

Men motsvarande gäller Ragn-Sells vars anläggning på Fyllinge anlades 1995. Företaget, med cirka 25 anställda i Halmstad, tar emot och behandlar ungefär 22 500 ton farligt avfall per år. Avfallet består av bland annat färgburkar, förorenade fat, IBC-behållare, skrot, förorenad plast och spillolja.

Ragn-Sellskoncernen tillhör precis som Stena jättarna inom den svenska avfallsbranschen. Företaget, med en årsomsättning på tre miljarder kronor, har omkring 1 700 anställda och man driver redan flera deponier.

"Vi har därför en mycket stor erfarenhet av att starta upp, driva och avsluta deponier", påpekar Johan Nilsson i företagets skrivelse till Halmstads kommun.

Så efter sitt sommaruppehåll kommer kommunledningen att få ta del av de intresseanmälningar som hittills lämnats in sedan det blev känt att endast Stena skulle ges tillträde till den nya deponin på Kistinge.

Tidigare har skrivelser lämnats in från det lokala återvinningsföretaget Kuskatorpet samt ängelholmsbaserade Sita Sverige AB, ett helägt dotterbolag till franska Suez Environnement med 79 500 anställda runt om i världen.