Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Placering av Salt ifrågasätts

  ”Enligt länsstyrelsens bedömning behöver en restaurang inte ligga vid vatten”. Länsstyrelsen yttrar sig nu över förslaget till detaljplan för den del av Tyludden som omfattar restaurang Salt. Och man hittar luckor i kommunens förslag.

  Tylösands havsbad och restaurang Salt är föremål för ett programförslag respektive ett förslag på ny detaljplan. Att restaurang Salt finns redovisat i båda ärendena anser till och med länsstyrelsen skapar förvirring.

  Att kommunen i fallet med Salt tänker anta en ny detaljplan medan den tidigare för samma område just nu prövas av en annan myndighet tycker länsstyrelsen dessutom är direkt olämpligt. Salt har för närvarande inte ett lagakraftvunnet beslut om tillfälligt bygglov eftersom det tidigare tidsbegränsade bygglovet upphörde att gälla i slutet av 2010. Det tillfälliga bygglov som byggnadsnämnden sagt gäller till mars 2013 upphävdes av länsstyrelsen i samband med att det tidigare i år överklagades. Det ärendet ligger nu uppe i mark- och miljööverprövningsdomstolen som ännu inte beslutat om att bevilja prövningstillstånd.

  Länsstyrelsen meddelar redan nu kommunen att ett antagande av detaljplanen kommer att prövas eftersom man befarar att strandskyddet på platsen upphävs i strid med gällande bestämmelser.

  Bland annat är man skeptisk till kommunens påstående att ”området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet”. En restaurang måste, enligt länsstyrelsen inte ligga vid vattnet. I det fallet vilar det på kommunen att bevisa att en annan plats är omöjlig att lägga restaurangen på.

  I förslaget hänvisas till att strandremsan på platsen är svårtillgänglig och stenig och att inte många rör sig just där vilket länsstyrelsen inte anser är ett giltigt skäl för att upphäva strandskyddet.

  Över huvud taget vill man se mer konsekvensbeskrivningar och beskrivningar av vilka åtgärder som planeras för att restaurangen ska kunna uppföras säkert på platsen bland annat med hänvisning till förändringar i klimatet i framtiden.