Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

171220-forsvar-580885_se.hp_1.jpg
Räddningstjänsten deltar i en beredskapsövning på Öresundsbron. Arkivbild.

Sverige ska klara krig i tre månader

Sverige måste kunna klara sig utan hjälp från andra länder i tre månader i en krigsliknande situation. Alla svenskar behöver också vara förberedda för att kunna överleva själva i en vecka.

De bedömningarna gör försvarsberedningen i sin rapport om hur totalförsvaret ska utformas. Målet är att Sverige ska kunna motstå "allvarliga störningar" i viktiga samhällsfunktioner och krig i tre månader.

Det handlar om att kunna stå emot både hybridkrigföring med bland annat sabotage och regelrätta militära angrepp.

Försvarsberedningen anser också att alla i Sverige har ett ansvar att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från samhället. I dag är den rekommenderade tiden tre dygn.

Klara sig själv

- Man behöver mat, filtar, bra kläder och ta reda på var skyddsrummen finns, säger försvarsberedningens ordförande, förre försvarsministern Björn von Sydow (S).

- Anledning till detta är att Myndighetssverige i en sådan situation måste fokusera på människor som behöver omfattande stöd, till exempel funktionshindrade.

Försvarsberedningen vill också att människor i krigssituationer samarbetar med vänner och bekanta för att klara sin försörjning och säkerhet.

Rapporten pekar på stora brister i det civila försvaret som behöver avhjälpas med en lång rad föreslagna åtgärder.

- Vi talar om en samhällsreform, säger von Sydow.

Vården otillräcklig

Skyddsrummen räcker inte till och de som finns måste iordningsställas. Utsedda evakueringsområden saknas.

Sjukvård måste organiseras för att klara stora mängder skadade. Befintliga sjukhus i olika delar av landet behöver utses till beredskapssjukhus. Personal måste utbildas i traumavård.

Ett begränsat militärt angrepp mot Sverige under några veckor bedöms kunna resultera i tiotusentals döda.

Björn von Sydow pekar på att andra länder i Europa drabbats av händelser som resulterat i hundratals skadade och döda.

- Det är osäkert om ens det är möjligt att hantera inom rådande ram, säger han.

Elförsörjning sårbar

Elförsörjningen är sårbar för både cyberattacker och andra attacker, eftersom den är så centraliserad. Dessutom får man, enligt von Sydow, anta att kärnkraftverken behöver stängas i en krigssituation. Försvarsberedningen bedömer att den regionala och lokala elförsörjningen måste stärkas för att Sverige ska fungera nödtorftigt.

- Men det är en svår sak, utan el är stora delar av it-systemen lamslagna och det blir stora följdverkningar som är svåröverskådliga, säger von Sydow.

Det viktigaste för att se till att Sverige får motståndskraft för tre månader är planering och övning i förväg, enligt försvarsberedningen. Ledningsstrukturer för det civila försvaret måste återupprättas eller nyskapas.

Försvarsberedningen föreslår att de 21 länen bildar större geografiska civilområden för vilka en civilbefälhavare utses. Civilbefälhavaren ska bland annat sköta samordningen med kommuner och det militära försvaret.

Angrepp utesluts ej

Kostnaderna för alla de åtgärder som försvarsberedningen föreslår bedöms ligga på 4,2 miljarder kronor årligen i slutet av perioden 2021–2025.

Det är vad Sverige årligen lade på det gamla civilförsvaret som avvecklades på 90-talet. Beredningens ledamöter kan dock inte svara på när Sverige uppnått förmågan att hålla ut i tre månader.

Tanken är att Sverige senast efter tre månader får hjälp från andra länder, men alla partier är inte övertygade om att den hjälpen kommer.

- Vi kan inte vara säkra på att hjälp kommer med mindre än att vi är medlemmar i Nato, säger Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark.

Enligt försvarsberedningen, där alla partier ingår, så kan "ett väpnat angrepp mot Sverige inte uteslutas". Det är en skärpning jämfört med tidigare formuleringar om hot mot Sverige.

Vänsterpartiet är kritiskt till den nya formuleringen och anser att den skrämmer upp svenskarna i onödan och bidrar till ökad kapprustning.

Fakta: Försvarsberedningens förslag

Samordningen av totalförsvaret koncentreras till försvarsdepartementet.

Statsministern ansvarar för att regeringskansliet organiseras på rätt sätt.

Myndigheten MSB ansvarar för planering, ledning och samordning av det civila försvaret.

Civilområden skapas med 3–6 län i varje.

Civilbefälhavare i varje område ska vid höjd beredskap och krig samordna och inrikta försvarsansträngningar.

Personal i myndigheters, kommuners, landstings och företags krigsorganisation ska krigsplaceras. Därefter kan även grundutbildning med civil plikt bli aktuell.

Planer måste upprättas och resurser avsättas i fredstid för befolkningsskyddet.

Befolkningsskyddet ska bland annat innefatta förstärkningspersonal till räddningstjänsten.

Befolkningsskyddet ska även bestå av hemskyddsorganisation i kommunerna, skyddsrum och planer för evakuering.

En ny myndighet för det psykologiska försvaret ska utredas.

En försörjningsberedskap ska byggas upp för viktiga varor och tjänster som är nödvändiga för befolkningens överlevnad.

Planer för elransonering ska tas fram.

Oberoende reservkraftsförsörjning behövs för samhällsviktig verksamhet.

Krav ska kunna ställas på privata drivmedelsaktörer att utöka lager av drivmedel.

Sjukvården måste kunna organiseras om för krig och personal utbildas.

Vårdplanering ska ske utifrån de vårdprinciper som gäller i krig och kris.

Det innebär tillräcklig vård för att så många som möjligt ska kunna överleva.

Beredskapssjukhus ska utses i varje civilområde, i norra Norrland och på Gotland.

En beredskapspolis på 3 000 personer att sättas in vid höjd beredskap ska finnas 2025.

En beredskapsorganisation behövs för att utföra nybyggnads- reparations och röjningsarbete för totalförsvaret.

Staten måste säkerställa att det finns kontanter om betalningssystemet slås ut.

Källa: Försvarsberedningen

MEST LÄST