Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Julia_julia_nordöst om
Kobben 2. Här är förslaget gestaltat med två sexvåningshus som klubbades av en oenig nämnd.

Politiker plockade bort två våningar

Inför att planen på att resa två höghus på Kobben 2 ska ut på en ny runda så var politikerna i miljö– och byggnadsnämnden tvungna att ta ställning till antalet våningar. Vilket ledde till flera reservationer.

När mötet i miljö- och byggnadsnämnden (mbn) började fanns det två olika förslag att ta ställning till, men det kom ett tredje förslag under mötet. Alla gällde höjden på de två höghus som Laholmhem vill bygga på tomten som huserat den gamla handskfabriken och senare Diedrichs.

Alternativ ett ville möjliggöra en detaljplan för en byggnation av två hus med sex respektive åtta våningar. Det andra ville se två hus där båda husen hade max sex våningar.

– Vi vill behålla antalet lägenheter men bygga på annat sätt för att få ner höjden. I detta läge, för att få ut planen på granskning, behövde vi ta ställning till vilken typ av hus det ska vara, säger Ove Bengtsson (C) ordförande i nämnden.

Han företrädde linje två i frågan, att det skulle bli två sexvåningshus. Det var också något som de flesta i nämnden ställde sig bakom.

– Vi tittade på helheten i området och ansåg att husen inte harmonierade, det handlar också om gestaltningen på husen då de i det andra alternativet var likadana, säger Ove Bengtsson.

Moderaterna blev de enda som drev på att det skulle bli ett höghus med åtta våningar på Klarabäck och reserverade sig till förmån för det yrkandet.

Även om antalet våningar nu har fastställts till sex våningar, föreslog MP:s och SD:s ersättare att det bara skulle vara fem våningar och noterade detta med en så kallad ”ersättarens mening” till protokollet.

Från de närboende har det höjts många röster mot höghusen. I stället har många kommit med alternativa förslag om att bygga lågt. Dels för att undvika insyn till andras fastigheter samt att skuggningen från höghusen skulle bli mindre. Argument att det blir en ökad trafik på smågatorna har också förts fram.

– Vi i nämnden har tagit ett inriktningsbeslut på att huskropparna ska placeras så långt åt sydväst på tomten som möjligt, säger Ove Bengtsson, och fortsätter:

– Det för att det inte ska inskränka mot de andra boende och fastighetsägare, dels i skuggning och insyn, säger han.

Det senare beslutet var något som samtliga politiker i miljö- och byggnadsnämnden ställde sig bakom.

MEST LÄST