Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

DO: Elev fick inte tillräckligt stöd

Det var diskriminering att kommunen inte gav en elev med funktionsnedsättning särskilt stöd. Men flickan utsattes inte för könsdiskriminering, fastslår Diskrimineringsombudsmannen.

Saken gäller en flicka på en grundskola i Laholms kommun. 

Föräldrarna lade märke till att pojkar med samma problem som deras dotter brukar få en resurs. De ansåg att hon fått klara sig utan eftersom problemen ofta yttrar sig annorlunda hos flickor, trots att behovet är lika stort hos båda könen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har utrett föräldrarnas anmälan, men inte funnit något stöd för att eleven skulle ha missgynnats på grund av sitt kön när skolan beslutat om stödinsatser.

Däremot har Laholms kommun överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, fastslår DO. Diskrimineringsombudsmannen instämmer därmed med Skolinspektionen, som flera gånger kritiserat kommunen för att eleven inte fått särskilt stöd.

”Kommunens underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder har medfört att eleven har haft svårt att hantera sin skolsituation och inte uppnått målen i flera ämnen”, skriver DO i sitt beslut.

DO kommer att följa upp kommunens arbete med tillgänglighet.