Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

katarinaharaldssonhylte3b
Främja psykisk hälsa. ”Vi har studerat kopplingen mellan pedagogers arbetssätt och hur det visar sig hos barnen på förskolorna i Hylte, efter en utbildningsinsats”, säger Katarina Haraldsson.

Unik studie klar i Hyltes förskolor

Samarbete mellan forskning och praktik leder till ett främjande av förskole­barns psykiska hälsa.

Det är en av slutsatserna i ett forsknings- och utbildningsprojekt som pågått i ett år på förskolorna i Hylte i samarbete mellan barn- och ungdomskontoret i Hylte kommun, region Halland och Hyltenämnden.

– Studien är unik eftersom den har ett främjandeperspektiv där vi tittat på arbetssättet, hur pedagogerna har arbetat och vad det leder till när det gäller barns psykiska hälsa, säger folkhälsovetare Katarina Haraldsson, handledare vid FoUU, forsknings- och utvecklingsenheten vid region Halland.

Häromdagen, vid ett möte i församlingshemmet i Hyltebruk, presenterade hon slutsatserna i projektet för förskolepedagoger.

Utbildningen genomfördes för 16 pedagoger som samtidigt hade rollen som processtödjare. De var utvalda att representera sin förskola, eller avdelning, på utvecklingsträffar om aktuella förskolefrågor och sedan föra tillbaka till kollegerna.

Metoderna var intervjuer, dokumentation och återkoppling till den egna förskolan.

”Ökad medvetenhet om att främja den psykiska hälsan i förskolan skapar en känsla av tillit”, sammanfattas det övergripande resultatet i titeln på rapporten som samtidigt är ett diskussionsunderlag.

Resultatet belyser på vilket sätt en främjande utbildningsinsats kring förskolebarns psykiska hälsa bidragit till pedagogers kunskap och arbetssätt. Samt på vilket sätt detta enligt pedagogerna kommer till uttryck hos barnen.

Ur det kommer tre huvudrubriker: Uppmärksamhet som handlar om inre reflektion och kommunikation. Tillhörighet som uppnås i en positiv kamratgrupp och genom delaktighet och engagemang i aktiviteter.

Samt personlig tillväxt som bygger på tro på den egna förmågan och stärkt profession.

– Det handlar väldigt mycket om att blanda in barnen, att lyssna på barnen och se barn som kompetenta att diskutera, att se dem som värdefulla personer, säger Katarina Haraldsson och tillägger att FN:s barnkonvention tydligt kommer in.

– Det gäller att jobba för en positiv kamratgrupp bland barn och få dem att känna tillhörighet som leder till tillit. Det är jätteviktigt att lära barn att förstå känslor för att få tilltro till sin egen förmåga och att man duger som man är. Att stärka relationen mellan förskolan och föräldrarna är också jättevikigt.

MEST LÄST