Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

1/2
ANNONS ▼

Kvartett vill rädda gravstenar som ska krossas

Medlemmar ur Långaryds hembygdsförening vill rädda en samling gravstenar som hotas bli krossade till småsten och grus.

Gravstenarna har lyfts undan från Långaryds kyrkogård sedan de mist sina gravrättsägare och ingen därefter velat svara för deras vård.

- Bland dem finns runt tjugo stycken som vi tycker har ett stort historiskt värde, berättar hembygdskämpen Birgitta Holmén.

Tillsammans med Bengt-Åke Andersson, Inger Andersson och Aino Larsson håller Birgitta på med att dokumentera stenarna och skriva en petition till kyrkorådet - om att ett urval av dem inte måtte förstöras utan sparas och vårdas.

Det hastar på. Mot slutet av året står kyrkan i begrepp att, enligt det besked som kvartetten fått, forsla bort dem till stenkrossning.

Gruppen har också tagit sig an ett antal gravstenar som står kvar på kyrkogården. Bakgrunden till detta är att stiftet utfört en kulturhistorisk inventering kyrkogårdsmiljön. Av pastoratet ska den antas som en slags "bevarandeplan" för gravstenarna, oavsett om de har efterlevande eller inte som betalar gravrättsavgift. Ett 40-tal gravvårdar i inventeringen finns upptagna som värda att bevara.

- Problemet är att inventeraren bara har utgått från och bedömt stenarnas utseende och karaktär och inte lagt in det historiska värdet de har eller vem det är som stenen rests över är, säger Birgitta Holmén.

Ett exempel på en sån vård, som hembygdsmedlemmarna - som för övrigt också är aktiva inom kyrkan - vill få in i bevarandelistan, är den över backstugetorparen Sara Britta Bengtsdotter från Yttersjöholm. Hon dog 1932 och en svärson, som var plåtslagarmästare i Halmstad, gjorde en mycket originell och vacker gravgjord i koppar. Den bär den enkla texten "Mor Sara" och årtalen 1850 och 1932.

- Det är den enda grav på Långaryds kyrkogård, så vitt vi kunnat utröna, som finns kvar över en torpare eller backstugesittare, säger Birgitta Holmen.

Mot bakgrund av att det annars är mestadels förmögna långarydsbors ståtliga och välhuggna gravstenar som kommit med i planen, vill hon lägga extra vikt vid den lilla torparegraven. Det finns ättlingar som in i våra dagar ser om den.
-

Planen är ju för framtiden och vi vet inte om det finns efterkommande generationer som vill vårda Mor Saras grav.

Matilda Natt och Dag, antikvarien som gjort inventeringen, har också uppmärksammat gravstenarna som ligger invid kyrkogårdsmuren. Hon har föreslagit att ett urval av de bortlyfta stenarna skall sättas upp på ett så kallat lapidarium i det nyare gravplatsområdet.

Bland stenarna lagda utanför muren finns bland annat den som varit rest över Carl Ljunggren som dog 1909, Långaryds förste folkskollärare. 

Den "måste bara" bevaras, enligt Birgitta och de övriga tre. Ljunggren, som också var född i socknen, var inte bara en omtyckt lärare utan också känd för sitt stora intellekt och för att han ensamt skötte undervisningen i hela fem skolrotar. När han dog var det för övrigt folket i Långaryd som samlade ihop pengar till den populäre lärarens gravsten.

HP har, utan att få kontakt, sökt Bo Gunnar Åkesson (M) som är ordförande för kyrkorådet i Hyltebruks pastorat, vilken har att besluta om bevarandeplanen och de gravvårdar som lyfts undan från kyrkogården.

MEST LÄST