Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Olämpligt. Buller, vibrationer och partiklar kan påverka elevernas hälsa anser miljönämnden. Bild: Jörgen Alström
Olämpligt. Buller, vibrationer och partiklar kan påverka elevernas hälsa anser miljönämnden. Bild: Jörgen Alström

Skadlig miljö för barn på Furulundsskolan

Paviljongerna vid Furulundsskolan riskerar att stoppas av miljönämnden som anser att eleverna utsätts för hälsofarliga luftpartiklar, buller och vibrationer från väg och järnväg.

– Man får leta länge för att hitta en sämre plats för skolverksamhet i paviljonger, säger Svein Henriksen (MP), ordförande i miljönämnden.

Nämnden har i flera år varit kritisk till att det byggs paviljonger vid Furulundsskolan. 

I sin anmälan av verksamheten i paviljongerna har barn- och ungdomsnämnden inte visat att platsen är lämplig med avseende på buller, luftföroreningar och vibrationer från vägen och järnvägen, påpekar miljönämnden, som dessutom anser att lekytorna på skolgården är för små. 

Så här skriver miljönämnden i ett föreläggande till barn- och ungdomsnämnden: 

”Genom att lokalisera aktuella paviljonger nära en järnväg och trafikerad väg blir olägenheterna i form av vibrationer, buller- och luftföroreningar något som drabbar barnen i grundskoleverksamheten.”

Barn- och ungdomsnämnden har nu tvingats att komplettera sin anmälan med handlingar som ska visa hur lokaliseringen är säkerställd och motiverad enligt miljöbalken.

Enligt Svein Henriksen ska nämnden behandla barn- och ungdomsnämndens anmälan om skolverksamheten i paviljongerna vid ett extra sammanträde den 10 juli.

– Jag förstår att det behövs fler elevplatser i centrum. Men om vi ska förtäta vår stad måste vi samtidigt ta hänsyn till våra barns miljö. Vi i miljönämnden kan inte bara tycka, vi har miljöbalken att hålla oss till.

Leif Grenlund (S) är vice ordförande i miljönämnden. Han är också kritisk till att barn- och ungdomsnämnde gått vidare med placeringen av paviljonger på Furulundsskolan trots att det tidigt framförts kritiska synpunkter på miljön vid skolan.

– Miljönämnden sade ifrån redan 2010 om att placeringen är olämplig. Trots det har fastighetskontoret på barn- och ungdomsnämndens uppdrag gått vidare med projekteringen och byggnadsnämnden har beviljat tillfälligt bygglov. Nu står paviljongerna på plats.

Men Leif Grenlund menar att sista ordet inte är sagt. Om inte barn- och ungdomsnämnden kan visa att man kan hantera miljökraven riskerar man att inte få startbesked från miljönämnden att ta paviljongerna i bruk till höstterminen.

Barn- och ungdomsnämnden har bland annat svarat att bullernivåerna kan minskas med bullerskärmar mot järnvägen. Om Wrangelsgatan våtsopas fler gånger per år skulle partikelnivåerna kunna sänkas. Genom schemaläggning kan antalet elever på skolgården styras så att utemiljön upplevs som så lugn och trygg som möjligt.

MEST LÄST