Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Försvinner. Hallandstrafiken planerar att lägga ner hållplatsen vid Sannarp. Bild: Lina Salomonsson
Försvinner. Hallandstrafiken planerar att lägga ner hållplatsen vid Sannarp. Bild: Lina Salomonsson

Sannarpshållplats på HNJ-banan läggs ner

Halmstads kommun har synpunkter på flera delar av Hallandstrafikens kollektivtrafikplan för de kommande åren.

Bland annat har Hallandstrafiken för avsikt att dra in ”tågstationen” på Sannarp för att antalet resande är lågt och för att korta ner restiden något. Indragningen görs utan att en analys först gjorts tillsammans med Halmstads kommun. 

– Vi är inte förtjusta i att hållplatsen dras in. Visserligen är det ganska få passagerare som använder den. De flesta ska till Sannarpsgymnasiet. Men när vi nu förlägger fordonsutbildningen och eventuellt fler utbildningar till Kristinehed och Sannarpsområdet så kan hållplatsen behövas, säger Henrik Oretorp (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Halmstads kommun har fått Hallandstrafikens kollektivtrafikplan för 2018-2019 för yttrande. Och kommunen är kritisk på en del punkter.

– Vi vill ha en mer aktiv roll i planeringen av kollektivtrafiken. Som det är i dag får vi i princip information om att Hallandstrafiken tänker göra vissa saker. Men det är svårt att få dem att ändra sig, menar Henrik Oretorp.

Ett önskemål som kommunpolitikerna har när det gäller den lokala trafiken i Halmstad är att få utökade turer med linje 62 som går mellan Österskans, Söder och Kattegattgymnasiet. Den linjen finns inte med i trafikplanen.

Det byggs allt fler nya bostäder på Söder. Till det kommer att Kulturskolan flyttar sin verksamhet till Hallandspostens tidigare lokaler på Fiskaregatan.

För att skapa goda förutsättningar för att boende, elever och personal på Kulturskolan kan ta sig till Söder behöver turtätheten utökas, skriver kommunen i sitt yttrande.

I samband med planläggningen av det nya bostadsområdet Ranagården har det framkommit att de boende intill cirkulationsplatsen Bäckagårdsvägen/Gamla Tylösandsvägen har längre avstånd än 400 meter till busshållplatser med tät trafik. 

Kommunen föreslår utökade turer med linje 65 Stenhuggeriet – Flygstaden – Österskans, som i dag bara går en gång i timmen.

Hallandstrafiken planerar att sätta in 15-metersbussar på vissa sträckor. Men Halmstads kommun vill behålla 12-metersbussarna och i stället öka turtätheten där det finns behov. Målet är att ha minst 10-minuterstrafik på flera linjer under stor del av dagen. 

Planer på att förtäta staden kan stöta på problem när det gäller trafikbuller. När man gör bullerberäkningar har ljudet från bussar stort genomslag. Med anledning av det önskar Halmstads kommun att Hallandstrafiken prioriterar tystgående bussar vid upphandling av nya bussar.

MEST LÄST