Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Hård konkurrens. Länge var Halmstads stadsnät ensam om att erbjuda fiber. Nu har man konkurrens från IP-Only, Svenska stadsnät och Telia Fiber.
Hård konkurrens. Länge var Halmstads stadsnät ensam om att erbjuda fiber. Nu har man konkurrens från IP-Only, Svenska stadsnät och Telia Fiber.

Nu slåss fiberbolagen om landsbygdskunderna

Konkurrensen om fiberkunderna i Halmstad hårdnar, liksom tonen mellan de olika aktörerna. Just nu handlar det om vem som ska förse landsbygden med fiber. – Först ville ingen bygga på landsbygden och nu när vi satsar får vi konkurrens från ett kommunalt bolag. Det är anmärkningsvärt, säger IP-Onlys affärsutvecklare Jimmy Stigevall.

Redan i maj, när Region Halland skrev ett avtal med fiberföretaget IP-Only om att förse Hallands landsbygd med fiber, reagerade kommunala bolaget Halmstads stadsnät starkt. Vd:n Eric Ericsson var dels upprörd över att man inte fått delta i regionens upphandling, dels frågande inför vem som nu förväntas göra vad i Halmstad. Fortfarande märks en tydlig irritation mellan parterna.

– Det här med gränsdragning är en jättesvår fråga, men vår bild är att stadsnätet ska fokusera på tätorter och på att täppa till luckorna där, så tar vi ansvar för allt utanför. 77 procent av Hallands landsbygd saknar tillgång till fiber, så det är ett stort och brådskande arbete, säger Jimmy Stigevall.

– Den bilden delar jag inte alls. Vi har ett fullmäktigebeslut på att vi ska bygga superstråk på landsbygden i Halmstad. Som jag uppfattat IP- Onlys avtal med regionen så ska de bara rikta sig till de områden där marknaden inte är intresserad av att bygga. Det här är minst sagt irriterande, säger Eric Ericsson, vd på Halmstads stadsnät.

Även Halmstads stadsnät styrelseordförande, Yngve Kihlberg (C), ställer sig mycket frågande till den situation som uppstått.

– Jag har varit i kontakt med Region Halland för att försöka få klarhet i vad det står i deras avtal med IP Only, men har inte fått en fullständig bild. Enligt den regionala bredbandsstrategin ska regionen kunna hjälpa till och bygga fiber där det inte finns några marknadsmässiga förutsättningar, men nu agerar IP Only som en vanlig marknadsaktör, med regionen i ryggen. Jag förstår inte varför regionen gör såhär, säger han.

Jimmy Stigevall beskriver hur IP-Only nu drar igång sitt arbete "med en oerhörd fart" och att alla som inte bor i en tätort kan förvänta sig att bli kontaktade av bolaget. 

– Jag tycker man kan ifrågasätta att Halmstads stadsnät lägger skattepengar på att bygga superstråk inom områden som är intressanta för oss som marknadsaktör. Nu när IP-Only garanterar en utbyggnad av hela Halmstads landsbygd borde man fråga sig vad Halmstads stadsnät har för egentligt uppdrag, menar Jimmy Stigevall.

Nu närmast kommer IP-Only att hålla informationsmöten i Harplinge och Tönnersjö, vilket väckt reaktioner hos Halmstads stadsnät. 

– Det här är ju områden som vi redan är inne i. Vad gäller Eldsberga-Tönnersjö är vi klara med 70 procent av grundkanalisationen, säger Eric Ericsson.

– Dessa områden är intressanta för IP-Only ur ett rent kommersiellt perspektiv, vilket innebär att Region Halland inte lägger en krona här. Stadsnätet har funnits i vissa delar av dessa områden, men är nu plötsligt intresserad av att bygga mer. Så här kan vi naturligtvis inte ha det. Vi kommer att initiera ett möte med Halmstads stadsnät för att försöka hitta en lösning, säger Jimmy Stigevall.

Fiber
Läs mer om Fiber
MEST LÄST