Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

grustag3
Byggen kräver grus. Rapporten Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige kartlägger var det kan anses lämpligt att ta upp grus och sand från havsbottnen.

Kattegatt nobbas som grustäkt

Varje år används miljontals ton naturgrus till byggen och betongindustrin. Det anses inte hållbart och nu blickar regeringen mot havsbottnarna i jakten på sand och grus.

Sand och grus gör stor nytta i naturen, bland annat när det gäller att rena vatten. Grustäkter är just därför inte oproblematiska ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom sand och grus är en ändlig resurs.

Att krossa berg är ett alternativ, men ett kostsamt sådant.

I syfte att hitta andra platser att hämta sand och grus på har Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna att ta upp sand och grus från havsbottnarna längs Sveriges kust. Havsbottnarna rymmer stora mängder sand och grus men det är en resurs som hittills bara använts i liten skala.

I rapporten spås att behovet av sand och grus kommer att vara mycket stort i bland annat Skåne, Stockholmsregionen och Mälardalen samt Göteborg, Västergötland och Halland. Här pågår stora infrastrukturprojekt parallellt med att byggandet av bostäder går på högvarv.

Samtidigt blir grustäkterna i delar av de här områdena allt mer ansträngda och intressekonflikter med naturvärden uppstår allt oftare.

Stora Middelgrund i Kattegatt är ett av de områden som undersökts och SGU konstaterar att det finns rikligt med lämpligt grus och sand för byggindustrin i området. SGU:s beräkningar säger att det kan finnas 40 miljoner ton sand och grus i den del av området som undersökts.

Men Stora Middelgrund är också värdefullt ur fiske- och miljösynpunkt. Här kolliderar alltså jakten på grus med ett Natura 2000-område och med riksintressen för friluftsliv (fritidsfiske), yrkesfiske och naturvård. Planerna på en vindkraftpark i området lever också vidare.

SGU avråder från upptag, men utesluter ändå inte att delar av området skulle kunna användas för sand- och grusupptag.

– Någon gång i framtiden skulle man kanske kunna ta upp grus och sand där, förutsatt att man kan göra det på ett hållbart sätt. De värdefulla naturområdena ska bevaras, men å andra sidan – kan man ta sand utan att skada naturen kan det vara tänkbart. Man det är inte SGU som avgör det, utan ytterst regeringen, säger statsgeolog Johan Nyberg på SGU.

Vad Johan Nyberg känner till finns det ingen aktör som i dagsläget har några planer på att söka sådant tillstånd.

SGU har identifierat fyra områden där upptag kan vara lämpligt: Sandflyttan, Sandhammar bank och Klippbanken i södra Östersjön samt Svalan och Falkens grund i Bottenviken. Inget av områdena ligger alltså i närheten av de heta byggregionerna.

Fakta: Stora Middelgrund

Stora Middelgrund är en havsbank som ligger i södra delen av Kattegatt. Området ligger i både svensk och dansk ekonomisk zon. Där området är som grundast på den svenska sidan är havsdjupet bara nio meter. I området finns både silt (finare än sand), sand och grus, sten och stora stenblock. Djurlivet är rikt i området.

MEST LÄST