Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

7489stadsnatet6_2086220
Korten på bordet. Halmstads stadsnäts styrelseordförande Yngve Kihlberg (C) och vd:n Eric Ericsson efterlyser klarhet kring vilket uppdrag IP Only fått av Region Halland och en diskussion kring hur detta går ihop med den regionala bredbandsstrategin.

Halmstads stadsnäts uppdrag kan ändras

Så sent som i juni fick Halmstads stadsnät ett förnyat uppdrag att bygga fibernät i hela kommunen. Nu antyder kommunstyrelsens ordförande att det kan ändras. – Då hade vi inte full insikt i Region Hallands avtal med IP Only. Det kan komma att påverka Halmstads stadsnäts uppdrag, säger Carl Fredrik Graf (M).

Hallandsposten har vid flera tillfällen beskrivit den konflikt som har uppstått sedan Region Halland tecknat avtal med företaget IP Only om att förse den halländska landsbygden med fiber. Ur Halmstads stadsnäts synvinkel krockar det med deras uppdrag, som nyligen förnyades av kommunfullmäktige.

– Vårt uppdrag är solklart. När det gäller landsbygden ska vi bygga 20 superstråk, som skapar förutsättningar för alla som bor där att ansluta sig, och vi är redan en bra bit på väg, säger styrelseordförande Yngve Kihlberg (C).

Vilket uppdrag IP Only har fått från Region Halland tycker han däremot är mindre solklart. Han plockar fram den regionala bredbandsstrategi, som alla halländska kommuner har ställt sig bakom och läser innantill:

– ”Regionala bredbandsinvesteringar kan endast ske där inte andra aktörer finner det intressant att bygga på kommersiella grunder”. IP Only följer ju inte detta, men vi har inte kunnat få klarhet i vad det står i deras avtal med regionen.

Både han och Halmstads stadsnäts vd, Eric Ericsson, har reagerat på att IP Only har haft synpunkter på att Halmstads stadsnät ”lägger skattepengar” på att bygga på landsbygden.

– Det är ju precis tvärtom. IP Only får bidrag från regionen för att bygga på landsbygden. Bortsett från aktiekapitalet finansieras inte vi med några skattepengar utan ska arbeta på marknadsmässiga villkor och har ett avkastningskrav. Vi har inget emot konkurrens, men den ska ske på lika villkor, säger Eric Ericsson.

Carl Fredrik Graf håller med om att det varit många frågetecken kring regionens avtal med IP Only, men tycker att bilden börjar klarna.

– Vi har en pågående dialog med regionen, som ska mynna ut i ett avtal mellan oss.

På vilket sätt kommer det nya avtalet att påverka Halmstads stadsnäts uppdrag?

– Det beror på hur avtalet utformas.

Enligt den regionala bredbandsstrategin kan regionen bara göra investeringar om berörd kommun går in som medfinansiär. Ska Halmstad både vara medfinansiär till IP Onlys arbete och driva ett eget bolag?

– Jag kan inte gå in på det, men kravet på medfinansiering är kanske inte lika aktuellt längre, säger Carl Fredrik Graf.

Fakta: IP Onlys avtal

IP Onlys avtal med Region Halland sträcker sig till och med 2020, med möjlighet till tre års förlängning. I avtalet specificeras inte vilka geografiska områden som företaget ska fokusera på utan det talas allmänt om att ”leverantören tillsammans med Region Halland gemensamt ska planera och prioritera utbyggnad av bredband i Halland”. Det bredbandsnät som byggs ska vara öppet och operatörsneutralt.

Enligt avtalet ska IP Onlys samtliga byggnationskostnader ersättas. Företaget ansvarar för drift och underhåll av det färdiga nätet och kan ta ut anslutnings- och nätavgifter. Man ska dock betala hyra för varje sträckning till Region Halland, som blir nätägare.

MEST LÄST