Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Gullbrannabor, som länge har tampats med bullerproblem från motorvägen, är inte positiva till att 50 nya fritidshus kan uppföras på orten.
Gullbrannabor, som länge har tampats med bullerproblem från motorvägen, är inte positiva till att 50 nya fritidshus kan uppföras på orten.

50 nya fritidshus väcker motstånd

Gullbranna kan få ett område med 50 nya fritidshus. Detaljplanen har godkänts men projektet möter motstånd bland ortsinvånare.

Huvudsyftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga 50 fritidshus med en boyta på 45 kvadratmeter i den södra delen av Gullbranna. Kommunen vill säkerställa att allmänheten, via passager, kan ta sig genom området till rekreationsområdet längre österut.

Området pekades ut som ett utredningsområde för fritidsbebyggelse redan i översiktsplanen år 2000, som vann laga kraft två år senare. 2009 fick dåvarande byggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan, men ärendet gavs prioritet 2 och har därför dröjt.

Sedan dess har inriktningen minskats från cirka 100 till 50 fritidshus. Efter många år har detaljplanen nu antagits av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Detta väcker reaktioner hos boende i Gullbranna, som tidigare har kritiserat Halmstads kommun för hur de har hanterat problemen med buller. Stefan Forsman har påpekat att det måste utföras fysiska bullermätningar på plats av ett auktoriserat företag.

"Kommunen vägrar genomföra en bullermätning trots att man gjort en provisorisk mätning hos mig som påvisade bullernivåer på över 65 decibel", skriver Stefan Forsman, som är förvånad över att fritidshusområdet godkänns.

Han hänvisar till att Trafikverket tidigare har ifrågasatt om det föreslagna planområdet är lämpligt för bostadsbebyggelse.

"Hur stämmer det överens med att nybyggnation kan utföras här?" undrar Forsman.

MEST LÄST