Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Henrik Oretorp.

Kommunen kan ta över ansvaret från vägföreningarna

Dålig standard på vägarna och en okunskap om vem som bär ansvaret har lett till att kommunen nu ska utreda väghållningen. Vägar som i dag sköts av en vägförening kan bli kommunala i stället och fastighetsägarna kan få betala för upprustning.

En tredjedel av gatunätet i Halmstad har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att privata fastighetsägare gått samman i en vägförening och ansvarar för vägarna. Men trots det hamnar klagomål om dåliga vägar ofta hos kommunen.

– I dag är det ett sammelsurium av olika varianter, där kommunen kanske sköter driften av en väg medan vägföreningen äger den, säger Henrik Oretorp (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

– Som medborgare kan man då uppfatta att kommunen ska stå för standardhöjning av vägen, medan det ansvaret i själva verket vilar på vägföreningen.

De här oklarheterna vill kommunens samhällsbyggnadsutskott nu undanröja genom att se över drift, ansvar och underhåll av Halmstads vägar. I en del vägföreningsområden kan kommunen komma att ta över huvudmannaskapet, i andra vill de få till ett klart och tydligt driftavtal om ansvarsförhållandena.

– Det är lätt att vi bara pratar om de vägföreningar där det inte fungerar, men många av dem gör ett väldigt bra jobb, säger Bertil Andersson (S), vice ordförande i utskottet.

Processen är inte gjord i en handvändning, utskottet räknar med en period på mellan tio och femton år för att utreda vägförhållandena. Vägar som ligger i orter som är sammanflätade med staden ligger först i tur att utredas.

– Vi måste göra något nu, annars kommer det här att påverka hur kommunen utvecklas framöver. Vi är en tillväxtkommun och det gör det ännu mer brådskande, säger Henrik Oretorp.

Många områden längs kusten som tidigare var fritidsboende är i dag permanentboende, med vägar som har låg standard. Utredningen ska bedöma vilka kostnader som fastighetsägarna kan behöva betala för en upprustning, i de fall kommunen övertar vägar från vägföreningen.

– Det kommer innebära en kostnad för fastighetsägaren men troligtvis också en värdeökning på sikt. Man får en bättre standard på vägarna, säger Henrik Oretorp.

Innan processen ska inledas ska fullmäktige ta beslut om ärendet, troligtvis i mars.

Henrik Oretorp (C).