Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Imiterad barock. Den nya orgelfasaden är ännu bara grundmålad. Slutarbetena har fått anstå i väntan på en lösning av fasadproblemet. Organisten Ulric Andersson ser tiden an.

  Ingen vill bygga om orgeln i Sankt Nikolai

  Ingen orgelbyggare har ännu velat åtaga sig arbetet med att bygga om den omstridda orgeln i Sankt Nikolai kyrka. Trots att kyrkan och länsantikvarien nu samarbetar istället för att strida så är frågan om den gamla Tengbomfasaden någonsin kommer att återmonteras.

  – Vi annonserade i somras efter någon som kan göra jobbet, men vi fick inga anbud, säger kanslichef Lennart Johansson på Halmstads kyrkliga samfällighet.

  En kvalificerad gissning är att det beror på att orgelbyggarvärlden är liten, alla känner alla, och det är känsligt att gå in och fixa med ett nybyggt instrument - som dessutom rankas i musikalisk världsklass.

  Fem miljoner kronor, drygt, beräknas ombyggnaden kosta och kyrkan i Halmstad försöker nu få ekonomisk hjälp från Göteborgs stift. Den nya orgeln har hittills kostat 14,5 miljoner kronor och då är ännu inte alla arbeten slutförda: slutmålning och elarbeten återstår.

  Den omtalat välljudande orgeln i Sankt Nikolaikyrkan har varit centrum för en uppslitande konflikt mellan kyrkan och de antikvariska myndigheterna ända sedan 2002 då den monterades upp i strid med myndigheternas villkor. Den holländske orgelbyggaren hade byggt in orgelverket i en träfasad i imiterad barockstil. Länsstyrelsens hade däremot ställt som villkor för orgelinstallationen att den tidigare fasaden återmonterades. Den var en skapelse från början av 1940-talet ritad av arkitekten Ivar Tengbom som också förnyat delar av kyrkans inredning.

  Under fyra år tvistade kyrkan och antikvarierna i alla upptänkliga rättsliga instanser och först 2006 var saken avgjord: Kulturminneslagen ska gälla vilket betyder att Tengbomfasaden ska sättas på plats igen - om det så innebär att den nybyggda orgeln måste byggas om.

  Antikvarie Hans Bergfast på länsstyrelsen i Halmstad har företrätt de antikvariska myndigheterna genom de rättsliga processerna. Han är bergfast övertygad om att Tengbomfasaden en dag kommer att sitta på sin gamla plats i Sankt Nikolai kyrka.

  – Vi har en jättebra dialog med kyrkans företrädare och med stor sannolikhet är en lösning på gång, säger han, men vill inte gå in på några detaljer.

  Den lösning han syftar på är de kontakter kyrkan haft med GOArt (Göteborg Organ Art Center) - ett forskningscenter inom Göteborgs universitet. GOArt har bland annat en verkstad för studier och forskning kring metoder för renovering av gamla orglar.

  – Vi har blivit kontaktade av kyrkan och har varit nere i Halmstad och tittat på orgeln, bekräftar Johan Norrback, föreståndare för GOArt.

  – Vi arbetar inte kommersiellt och har därför inte lagt något anbud på ombyggnaden av orgeln i Sankt Nikolaikyrkan. Däremot överväger vi om vi kan hjälpa till på något sätt, säger han.

  Oavsett vem som kommer att utföra arbetet så innebär det att den främre delen av den nya orgeln, där orgelpiporna sitter integrerade i träfasaden, monteras ner. Den ersätts sedan med den gamla fasaden, som till stora delar måste nytillverkas: De nya orgelpiporna ska vara ljudande, vilket inte de gamla var och dessutom har delar av träfasaden har blivit förstörd och måste nytillverkas.

  Vad som händer med orgelns tonklang vet man inte. Sankt Nikolais nye organist, musikdirektör Ulric Andersson, spekulerar i om även piporna inne i orgeln behöver intoneras (slutjusteras) efter ombyggnaden.

  – Det handlar om ett instrument som består av 3 714 handgjorda pipor, varav baspiporna i fasaden är fem meter höga. Höjden på hela orgeln är elva meter. Det är ett intrikat och besvärligt arbete att ge sig på en ombyggnad.

  Både han och kanslichef Lennart Johansson är relativt nya på sina tjänster och är inte belastade av orgelstriden. De inser att det har begåtts misstag. Men de ställer sig frågan om omfattningen och kostnaden för återställandet står i proportion till förseelsen.

  Lennart Johansson poängterar att kyrkan arbetar hand i hand med länsstyrelsen.

  – Nu hoppas vi bara att det finns någon som kan ta sig an det här uppdraget, säger han.