Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Halmstad riskerar ny stavning

  Lantmäteriets beslut om att Vilshärad ska stavas med två "l" var bara början. Nu förelår den statliga myndigheten att även Halmstad och Hylte ska byta stavning till Hallmstad och Hyllte. - Det är helt logiskt, konstaterar utredaren Duben Huhtikuu.

  Vad tycker du om förslaget? Läs hela motiveringen här! 

  Som Hallandsposten berättade igår har statliga Lantmäteriet efter sex års utredning beslutat att ortsnamnet Vilshärad ska stavas Villshärad. Som förklaring till beslutet nämns bland annat en genomgång av gamla jordeböcker och kartor som visar att Vilshärad sedan början av 1600-talet stavats med dubbelt "l". Myndigheten vill också förebygga ett felaktigt uttal av ortsnamnet, det vill säga att Vilshärad börjar uttalas med långt "i".

  - När vi diskuterade det här på Lantmäteriet slog det oss att detta fenomen redan inträffat när det gäller Halmstad. De boende där drar tydligen på a:et så att det blir "Haaalmstad". Genom att ändra stavningen till Hallmstad hoppas vi få invånarna att tala korrekt svenska, förklarar Duben Huhtikuu.

  Precis som i fallet Vilshärad finns också flera historiska kartor som visar att Halmstad tidigare stavats Hallmstad, men även Hallstad.

  - Ursprungligen verkar det ha funnits en tydligare koppling mellan stadens namn och länsnamnet Halland. Men eftersom det är oklart om Halland får fortsätta att vara ett eget län, kändes den kopplingen inte så viktig.

  - Att Hallstad blev Hallmstad kan hänga samman med att de yrkesmän som la halmtak var ett så starkt skrå i denna trakt att de lyckades påverka stavningen. Från mitten av 1800-talet omnämns staden enbart som Halmstad, säger Duben Huhtikuu.

  Lantmäteriets förslag, som nu ska ut på remiss, är alltså att stavningen av Halmstad ändras tillbaka till Hallmstad. Likaså Hylte och centralorten Hyltebruk föreslås få en stavning med dubbelt "l", även om de alltid tidigare stavats med ett "l".

  - Här handlar det mer om att få en symmetri i ortsnamnen och att förhindra att sjukan med att dra på första vokalen sprider sig till Hylte, säger Duben Huhtikuu.

  Stavningen av Laholm har också granskats av Lantmäteriet, men där är förslaget att nuvarande stavning behålls. Detta trots att man hittat kartor från 1700-talet med stavningen Lahollm.

  - Laholm har ju redan två "l" i namnet. Det kan bli för mycket av det goda också, säger Duben Huhtikuu.