Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Allmänheten varnas. Sedan tidigare sitter en skylt om att ”obehöriga äga ej tillträde” vid grusvägen. Men sommarens provtagningar efter Rydö Sulfit har visat höga halter av arsenik i anslutning till det gamla industriområdet. En ny varningskylt måste därför sättas upp anser SGU.

Höga arsenikhalter kvar efter Rydö Sulfit

Sommarens kompletterande provtagningar efter gamla Rydö Sulfit bekräftar höga halter av föroreningar i marken. På ett ställe avråds allmänheten från att gå in. – Vi har informerat kommunen om att en ny varningsskylt måste sättas upp, säger Björn Lindbom vid SGU, statens geologiska undersökningar.

I ett litet skogsområde intill grusvägen mot kraftverkskanalen har konsultföretaget Kemakta hittat halter av arsenik på 500 milligram per kilo jord.

– Det platsspecifika riktvärdet är 25 milligram per kilo. Det här är avsevärt mer, säger projektledare Björn Lindbom.

– Om det är så höga halter finns det ingen annan lösning än att ta bort jorden.

Att just det området är speciellt svårt förorenat visste man sedan tidigare och det finns en gammal skylt bakom tennisbanan som upplyser om att ”obehöriga äga ej tillträde”.

Men nu vill SGU att en skylt också ska sättas upp där man går in i naturområdet, alltså närmare ställverket.

– Vi har träffat miljökontoret vid Hylte kommun och föreslagit att de ska sätta upp en varningsskylt så att folk inte går in där.

Vilka risker löper allmänheten?

– Inga risker alls, men man ska inte gå dit och äta av sanden. Barn ska inte in där och sitta och böka i jorden. Och man ska inte gå med röjsåg, säger Björn Lindbom.

Arsenik och bly kommer från kisaska och är en restprodukt efter verksamheten i det gamla pappersbruket som var i gång för hundra år sedan. Kartläggningen av föroreningarna i marken har pågått i flera år.

– Vi följer arbetet som sker och det ser väldigt bra ut. De är väldigt duktiga och proffsiga på SGU, kommenterar Stefan Andersson, miljöchef på Hylte kommun.

– Det är inte vår uppgift att sätta upp en skylt men vi har gjort det tidigare och kan göra det igen. Det ska stå något liknande att ”området är under undersökning vad gäller kisaska”.

Sommarens provtagningar omfattar 100 nya borrhål och gropar, också under industribyggnadernas golv. Slutrapporten ska i sin helhet presenteras vid ett möte i november.

SGU undersöker också om vallen till kraftverksdammen håller för att mellanlagra sanerade jordmassor i närheten. Men om, och när, saneringen av det gamla industriområdet kan ske är fortfarande oklart.

– Tyvärr dröjer det bortåt ett år, tror Björn Lindbom.