Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Image - 1
Stopp. Utökade skyddsområden påverkar bostadsbyggandet.

Försvaret stoppar bygge av bostäder

Försvarsmaktens utökade skyddsområden stoppar kommunens planer på bostadsbyggande och hindrar även villaägare att bygga Attefallshus på sina fastigheter.

Gullbrandstorp är en ort som påverkas av att vissa utbyggnadsområden hamnar inom försvarsmaktens så kallade influensområden. Det är områden utanför det generella riksintresset, som gäller höga byggnadsobjekt, som master och vindkraftverk.

Inom influensområdena kan exempelvis buller från militärens skjutfält eller skjutbanor innebära att nya bostadshus riskerar att störas av buller.

Inom dessa områden måste kommunen samråda med försvarsmakten innan man gör nya detaljplaner eller beviljar bygglov.

Detta har redan vållat problem för Halmstads kommun.

– I samband med att vi gjorde vår översiktplan för Halmstad förtydligade försvarsmakten vilka som var deras influensområden. Det innebar att vi nu tvingas backa när det gäller delar av detaljplanen för Onsjöberget, säger samhällsbyggnadschef Fredrik Ottosson.

Det handlar om ett område som just nu håller på att planläggas för hästgårdar söder om Gullbrandstorp.

– Halva området ligger inom ett influensområde och försvarsmakten har avrått oss från att planlägga för bostäder, berättar planstrateg Sven-Olof Nilsson på Halmstads kommun.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har lyssnat på försvarsmakten och minskat planområdet till hälften.

– Vi har informerat exploatörerna och intressenterna, som ska titta vidare och fundera på om de är fortsatt intresserade, säger Sven-Olof Nilsson.

Ytterligare ett framtida utbyggnadsområde sydväst om Gullbrandstorp påverkas av försvarsmaktens intressen. I området mot Nyårsåsen hade kommunen hunnit planlägga innan försvarsmakten utvidgade sina influensområden berättar Sven-Olof Nilsson.

Däremot gäller inte bygglovsbefrielsen för Attefallshus inom de här områdena.

– Hela Vilshärad och Ringenäs ligger inom ett influensområde och där gäller inte reglerna för Attefallshus, enligt försvarsmakten, säger Sven-Olof Nilsson.

Några av de utvidgade intressena för försvarsmakten ligger i mindre bebyggda trakter: i kanten av Mästocka och vid Biskopstorp. Från Nyårsåsen mot Vapnödalen berörs enstaka bebyggelse. Vid byggnadsnämndens senaste sammanträde behandlades en ansökan om bygglov för en bostad på Jävsgård utanför Holm.

Försvarsmakten avstyrkte eftersom man var orolig för att buller från Nyårsåsens skjutfält skulle kunna störa och därmed inskränka militärens verksamhet.

– Huset hamnar precis på gränsen för influensområdet så vi i alliansen sade ja till bygglovet. Alla andra remissinstanser hade sagt ja, säger byggnadsnämndens ordförande Kjell Helgesson (C).

– De nya influensområdena är så omfattande att de lägger en död hand över stora delar av landsbygden och möjligheten att bygga.

Socialdemokraterna röstade nej.

– Vi anser att försvarsmakten är så viktigt för Halmstads kommun att vi inte vill göra något som kan riskera dess verksamhet, förklarar Anna-Karin Malmkvist (S), vice ordförande i nämnden.

Hela landets yta omfattas av det generella riksintresset för försvarsmakten vad gäller samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt, till exempel höga byggnadsobjekt såsom master och vindkraftverk, måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

Till de utpekade riksintressena finns ett influensområde. Inom influensområdet har försvarsmakten en påverkan vad gäller buller, säkerhet eller annan aspekt och samtliga plan- och lovärenden ska inom detta område remitteras till Försvarsmakten.

MEST LÄST